ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

upbraid

AH1 P B R EY2 D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -upbraid-, *upbraid*, upbrai
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
upbraid(vt) ดุด่า, See also: ว่ากล่าวอย่างแรง, ตำหนิ, Syn. scold, reprimand, blame, Ant. praise
upbraider(n) ผู้ดุด่า, See also: ผู้ว่ากล่าว
upbraid for(phrv) ตำหนิ / ดุด่าในเรื่อง, Syn. upbraid with
upbraid with(phrv) ตำหนิ / ดุด่าในเรื่อง, Syn. upbraid for

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
upbraid(อัพเบรด') vt.,vi. ดุด่า,ตำหนิอย่างรุนแรง,ประณาม., See also: upbraider n., Syn. scold

English-Thai: Nontri Dictionary
upbraid(vt) ติเตียน,ดุด่า,ตำหนิ,ประณาม

CMU English Pronouncing Dictionary
UPBRAID AH1 P B R EY2 D
UPBRAIDED AH0 P B R EY1 D IH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
upbraid (v) ˌʌpbrˈɛɪd (uh2 p b r ei1 d)
upbraids (v) ˌʌpbrˈɛɪdz (uh2 p b r ei1 d z)
upbraided (v) ˌʌpbrˈɛɪdɪd (uh2 p b r ei1 d i d)
upbraiding (v) ˌʌpbrˈɛɪdɪŋ (uh2 p b r ei1 d i ng)
upbraidings (n) ˌʌpbrˈɛɪdɪŋz (uh2 p b r ei1 d i ng z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhà, ㄓㄚˋ, ] upbraid, #35,708 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
剣突く;剣突[けんつく, kentsuku] (n) (uk) (See 剣突を食わす) rough scolding; upbraiding; tongue-lashing; dressing-down [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 upbraid
   v 1: express criticism towards; "The president reproached the
      general for his irresponsible behavior" [syn: {reproach},
      {upbraid}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top