ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

up and down

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -up and down-, *up and down*
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Up and Down clauseข้อกำหนดการปรับค่า มีความหมายเหมือนกับ escalator clause [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
up and downA helicopter is able to take off and land straight up and down.
up and downAs the men walked up and down the rows of people, they shouted, "Get your dachshund sausages!"
up and downAs they walk up and down the rows they shout, "Get your hot dogs here! Get your hot dogs!"
up and downEvery Tuesday her fat little fingers flew like birds up and down the keys of song too.
up and downHe has a habit of moving his head up and down when he is listening to a conversation.
up and downHe kept walking up and down the room.
up and downHe moved the flags up and down.
up and downHe shook his head up and down.
up and downHe walked up and down the room.
up and downHe was walking up and down the station platform.
up and downHis condition goes up and down.
up and downI have looked for it up and down.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขึ้นๆ ลงๆ(v) up and down, Syn. ขึ้นลง, Example: แม่ขึ้นๆ ลงๆ บันไดหลายรอบแล้ว เดี๋ยวก็เป็นลมไปจนได้, Thai Definition: เคลื่อนที่ในทิศทางขึ้นลงสลับกันไปมา
ขึ้นๆ ลงๆ(adv) fluctuate, See also: up and down, sometimes up, sometimes down, Syn. ขึ้นลง, Example: เมื่อเป็นทหารที่ต่างประเทศ ผมถูกให้ฝึกเดินขึ้นๆ ลงๆ เนินเขาไม่รู้กี่รอบต่อกี่รอบ, Thai Definition: ในทิศทางขึ้นลงสลับกันไปมา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เด้า[dao] (v) EN: move the bottom up and down
เดินไป[doēn pai] (v, exp) EN: walk on ; walk up and down ; walk back and forth  FR: être à pied ; aller à pied
โกยท้อง[kōi thøng] (v, exp) EN: move the belly up and down by using hands ; massage the belly
ยัก[yak] (v) EN: lift ; shrug ; raise ; move up and down ; swing ; sway  FR: bouger ; remuer ; hausser
โยกขึ้นโยกลง[yōk kheun yōk long] (v, exp) EN: rise and fall ; jig up and down

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
上下[shàng xià, ㄕㄤˋ ㄒㄧㄚˋ, ] up and down; top and bottom; old and new, #2,849 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
じろじろ見る[じろじろみる, jirojiromiru] (exp,v1) to stare at; to look hard at; to look up and down; to scrutinize; to scrutinise [Add to Longdo]
ぴょこぴょこ[pyokopyoko] (adv-to) (1) (on-mim) up and down; lightly; nimbly; moving in small leaps as a frog or rabbit; (2) (on-mim) (See ひょいひょい・2) casually; (strolling about) without a care [Add to Longdo]
エレベーター力士[エレベーターりきし, erebe-ta-rikishi] (n) sumo wrestler that keeps going up and down the rankings [Add to Longdo]
一上一下[いちじょういちげ, ichijouichige] (n,vs) up and down [Add to Longdo]
下り上り[おりのぼり, orinobori] (n) going up and down [Add to Longdo]
行きつ戻りつ[ゆきつもどりつ;いきつもどりつ, yukitsumodoritsu ; ikitsumodoritsu] (exp,vs) going up and down; going back and forth [Add to Longdo]
昇り降り[のぼりふり, noborifuri] (n) (See 上り下り) rising and falling; going up and down [Add to Longdo]
昇降[しょうこう, shoukou] (n,vs) ascending and descending; going up and down [Add to Longdo]
上がり下り;上がり降り[あがりおり, agariori] (n,vs) going up and down; ascent and descent [Add to Longdo]
上り下り(P);登り下り[のぼりくだり(P);のぼりおり, noborikudari (P); noboriori] (n,vs) rising and falling; going up and down; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 up and down
   adv 1: moving backward and forward along a given course; "he
       walked up and down the locker room"; "all up and down the
       Eastern seaboard"
   2: alternately upward and downward; "he eyed him up and down"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top