ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

unyielding

AH0 N Y IY1 L D IH0 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -unyielding-, *unyielding*, unyield
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
unyielding(adj) แข็ง, See also: ไม่ยืดหยุ่น, Syn. inflexible, hard, Ant. soft
unyielding(adj) ที่มีใจเด็ดเดี่ยว, Syn. intransigent, stubborn, Ant. flexible
unyieldingly(adv) อย่างเด็ดเดี่ยว, See also: อย่างไม่ยอมจำนน, Syn. obstinately
unyieldingness(n) ความเด็ดเดี่ยว, Syn. resistance

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
No, a resolute and unyielding need.ไม่หรอก .. ก็เอาแค่จำเป็น แบบตั้งใจ และไม่ต้องสงสัยก็พอ Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest (2006)
They refuse to fail-- which you seem to do with unyielding consistency.อย่างไร้ข้อผิดพลาด แล้วสิงที่แกเห็นจะต้องทำ อย่างใจจดใจจ่อ Killing Your Number (2009)
Tonight we proved once more that the true strength of our nation... comes not from the might of our arms or the scale of our wealth... but from the enduring power of our ideals... democracy, liberty, opportunity and unyielding hope.คืนนี้เราได้รับการพิสูจน์อีกครั้งหนึ่ง ที่มีความแข็งแรงที่แท้จริงของประเทศของเรา ... ไม่ได้มาจากอำนาจของแขนของเราหรือขนาดของความมั่งคั่งของเรา ... Killing Them Softly (2012)
Father to daughter, brother to sister, mother to child, blood ties can be as unyielding as they are eternal.พ่อกับลูก พี่ชายถึงน้องสาว, แม่ถึงลูก ความสัมพันธ์ทางสายเลือดนั้น ทั้งแน่นแฟ้นและคงอยู่ได้นาน Destiny (2012)
The moment we met, I knew that only by sliding myself into her cold, stiff, unyielding mound would I ever feel like a real man again.ตั้งแต่ช่วงนาทีแรกที่เห็นหน้าเธอ ฉันรู้ทันที ฉันถลำลึก ลงไปในความเย็นชาและดื้อรัน และเนินอกที่แข็งๆนั่น The Axeman Cometh (2013)
Cruel mother, thou hast an unyielding heart... why dost thou hold aloof from my father?แม่โหดร้ายเจ้าหัวใจไม่ยอม ทำไมเจ้าถือห่างจากพ่อของฉัน? The Vessel (2016)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทำฤทธิ์(v) rampage, See also: unyielding, Syn. ทำพยศ, อาละวาด, ทำฤทธิ์ทำเดช, แผลงฤทธิ์, ออกฤทธิ์, Thai Definition: ทำพยศหรืออาละวาดเพื่อให้ได้รับการเอาอกเอาใจ
แกร่ง(adj) strong, See also: unyielding, doughty, vigorous, solid, Syn. แข็ง, แข็งกร้าว, แข็งแรง, เข้มแข็ง, Example: ไม่บ่อยนักที่จะได้เห็นนักธุรกิจหญิงแกร่งอย่างเธอเปิดอกคุยแบบกันเองโดยเฉพาะเรื่องส่วนตัว
หัวเห็ด(adj) stubborn, See also: unyielding, headstrong, intransigent, obstinate, Syn. ดื้อด้าน, ทนทาน, ดื้อ, Example: คนหัวเห็ดอย่างคุณไม่เป็นอะไรง่ายๆ หรอก
ทรหดอดทน(adj) unyielding, See also: indomitable, unflinching, undaunted, Syn. อดทน, Ant. ย่อท้อ, Example: เขาเป็นนักสู้ที่ทรหดอดทนจนทุกคนนับถือ, Thai Definition: ไม่ย่อท้อ
ทรหดอดทน(adj) unyielding, See also: indomitable, unflinching, undaunted, Syn. อดทน, Ant. ย่อท้อ, Example: เขาเป็นนักสู้ที่ทรหดอดทนจนทุกคนนับถือ, Thai Definition: ไม่ย่อท้อ
ทรหดอดทน(adj) unyielding, See also: indomitable, unflinching, undaunted, Syn. อดทน, Ant. ย่อท้อ, Example: เขาเป็นนักสู้ที่ทรหดอดทนจนทุกคนนับถือ, Thai Definition: ไม่ย่อท้อ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใจแข็ง[jaikhaeng] (adj) EN: hard-hearted ; stouthearted ; pitiless ; unyielding ; heartless ; merciless ; callous ; adamant ; firm ; unbendable   FR: insensible ; dur ; qui est sans coeur ; qui a un coeur de pierre
กระด้าง[kradāng] (adj) EN: hard ; obstinate ; unyielding ; rebellious ; mutinous ; rigid ; abrasive  FR: obstiné ; rebelle ; insoumis
แกร่ง[kraeng] (adj) EN: unyielding ; tenacious ; doughty ; staunch ; vigourous ; strong ; robust ; firm  FR: dur ; solide ; ferme
ไม่ประนีประนอม[mai pranīpranøm] (adj) EN: uncompromising ; unyielding ; intransigent  FR: inflexible
หนักแน่น[naknaen] (v) EN: be firm ; be staunch ; be steadfast ; be steady ; be stable ; be resolute ; be constant ; be unyielding
สู้[sū] (v) EN: persisit ; persevere ; be unyielding  FR: persévérer
สู้ไม่ถอย[sū mai thøi] (v, exp) EN: be unyielding
ยืนกราน[yeūnkrān] (v) EN: stand firm ; stand fast on one's ground ; be unyielding  FR: persister ; s'obstiner

CMU English Pronouncing Dictionary
UNYIELDING AH0 N Y IY1 L D IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
unyielding (j) ˈʌnjˈiːldɪŋ (uh1 n y ii1 l d i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不屈[bù qū, ㄅㄨˋ ㄑㄩ, ] unyielding; unbending, #30,600 [Add to Longdo]
不屈不挠[bù qū bù náo, ㄅㄨˋ ㄑㄩ ㄅㄨˋ ㄋㄠˊ, / ] unyielding; indomitable, #32,300 [Add to Longdo]
骨气[gǔ qì, ㄍㄨˇ ㄑㄧˋ, / ] unyielding character; courageous spirit; integrity; moral backbone, #34,775 [Add to Longdo]
坚贞不渝[jiān zhēn bù yú, ㄐㄧㄢ ㄓㄣ ㄅㄨˋ ㄩˊ, / ] unyielding integrity (成语 saw); unwavering, #120,074 [Add to Longdo]
强硬态度[qiáng yìng tài dù, ㄑㄧㄤˊ ㄧㄥˋ ㄊㄞˋ ㄉㄨˋ, / ] unyielding attitude [Add to Longdo]
抗直[kàng zhí, ㄎㄤˋ ㄓˊ, ] unyielding [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
きかん気;利かん気[きかんき, kikanki] (adj-na,n,adj-no) daring; unyielding [Add to Longdo]
しぶとい[shibutoi] (adj-i) tenacious; tough; enduring; dogged; headstrong; stubborn; obstinate; unyielding [Add to Longdo]
びくともしない[bikutomoshinai] (adj-i) (1) unperturbed; undaunted; retaining composure; (2) unyielding; not giving an inch [Add to Longdo]
カチンカチン[kachinkachin] (adj-na) (1) rock hard; stiff and unyielding (personality); (n) (2) clangor [Add to Longdo]
強硬[きょうこう, kyoukou] (adj-na,n) firm; vigorous; unbending; unyielding; strong; stubborn; (P) [Add to Longdo]
堅剛[けんごう, kengou] (n) (obsc) firm and unyielding; rigid [Add to Longdo]
勝ち気;勝気[かちき, kachiki] (adj-na,n) determined or unyielding spirit [Add to Longdo]
負けじ魂[まけじだましい, makejidamashii] (n) unyielding spirit; indomitable spirit [Add to Longdo]
負けず嫌い;負けずぎらい[まけずぎらい, makezugirai] (adj-na,n) hating to lose; unyielding; unbending; competitive; sore loser; determined [Add to Longdo]
負け嫌い;負けぎらい[まけぎらい, makegirai] (adj-na,n) (See 負けず嫌い) hating to lose; always wanting to win; unyielding; competitive [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 unyielding
   adj 1: stubbornly unyielding; "dogged persistence"; "dour
       determination"; "the most vocal and pertinacious of all
       the critics"; "a mind not gifted to discover truth but
       tenacious to hold it"- T.S.Eliot; "men tenacious of
       opinion" [syn: {dogged}, {dour}, {persistent},
       {pertinacious}, {tenacious}, {unyielding}]
   2: resistant to physical force or pressure; "an unyielding head
     support"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top