ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

unvarnished

AH0 N V AA1 R N IH0 SH T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -unvarnished-, *unvarnished*, unvarnish, unvarnishe
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
unvarnished(adj) เรียบๆ, See also: ที่ไม่ได้ตกแต่ง, Syn. plain, unfinished, Ant. finished
unvarnished(adj) ตรงไปตรงมา, Syn. frank, candid, Ant. guarded

CMU English Pronouncing Dictionary
UNVARNISHED AH0 N V AA1 R N IH0 SH T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
unvarnished (j) ˈʌnvˈaːnɪʃt (uh1 n v aa1 n i sh t)

Japanese-English: EDICT Dictionary
有り体;有体[ありてい, aritei] (adj-na,n,adj-no) the unvarnished truth [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 unvarnished
   adj 1: not having a coating of stain or varnish [syn:
       {unstained}, {unvarnished}]
   2: free from any effort to soften to disguise; "the plain and
     unvarnished truth"; "the unvarnished candor of old people and
     children" [syn: {plain}, {unvarnished}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top