ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

untroubled

AH0 N T R AH1 B AH0 L D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -untroubled-, *untroubled*, untroubl, untrouble
Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แจ่มใส[jaemsai] (adj) EN: alert ; awake ; untroubled ; cheerful ; bright

CMU English Pronouncing Dictionary
UNTROUBLED AH0 N T R AH1 B AH0 L D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
untroubled (j) ˈʌntrˈʌbld (uh1 n t r uh1 b l d)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 untroubled
   adj 1: not beset by troubles or disturbance or distress; "seemed
       untroubled by doubts of any kind"; "untroubled sleep"; "a
       kind untroubled face" [ant: {troubled}]
   2: free from fear or doubt; easy in mind; "he was secure that
     nothing will be held against him" [syn: {secure}, {unafraid},
     {untroubled}] [ant: {insecure}]
   3: free from turmoil or worries; "untroubled times"

  

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can Suggest your own translation to Longdo

Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top