ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

untouched

AH0 N T AH1 CH T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -untouched-, *untouched*, untouch, untouche
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
My chocolate must be untouched by human hands.ช็อกโกแลตของฉันห้ามแตะ Charlie and the Chocolate Factory (2005)
His inhaler untouched at his bedside.ยาพ่นของเขาอยู่ข้างๆ โดยที่ไม่ถูกแตะต้องเลย Hollow Man II (2006)
Are they still left untouched at the end of the night?ยังไม่มีใครสั่งจนปิดร้านใช่มั้ย My Blueberry Nights (2007)
You have remained untouched while Eric Matthews has disappeared.คุณยังทำไรไม่ได้ ในคณะที่อีริค แมทธิวหายตัวไป Saw IV (2007)
No, Larry, that would be my untouched vagina.ไม่ แลรี่ ฉันเก็บมันไว้ในส่วนลึก The Ugly Truth (2009)
- I've heard there's a place untouched by all this crap?- ผมได้ยินมาว่ามีที่ที่ไม่มีไอ้พวกบ้านี่? Zombieland (2009)
Freshly brewed, untouched by jeff's lips.ของสดใหม่, ไร้การสัมผัสจากปากของเจฟ Chuck Versus First Class (2010)
Flesh is desiccated, and seems to be untouched by scavengers.เนื้อเยื่อถูกตากจนแห้ง และดูเหมือนว่าไม่ถูกพวก สัตว์กินซากศพแตะต้องเลย The Couple in the Cave (2010)
I figured in a box of carbs that's been sitting up there untouched for 10 years was a safer bet than my old makeup bag.คิดว่ากล่องที่ว่างอยู่อย่างนั้น ไม่มีใครจับเป็น 10 ปี จะปลอดภัยกว่ากระเป๋าเครื่องสำอางค์อันเก่าของแม่ แม่คิดผิดเอง Salt Meets Wound (2011)
The tomb of Askhanar has lain untouched for more than 400 years.ไม่มีใครเคยเห็นสุสานของอาสคานาร์ มากกว่า 400 ปี Aithusa (2011)
Reach that part of your queen which has remained untouched by the evil of Morgana.เข้าถึงตัวตนแท้จริงของราชินีที่ยังหลงเหลืออยู่ไม่ได้ถูกแตะต้อง โดยความชั่วร้ายของมอร์กาน่า , ยังมีส่วนนั้นอยู่หรือ? With All My Heart (2012)
Plus, you're an untouched virgin.Plus, คุณไม่บริสุทธิ์แตะต้อง. The To Do List (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
untouchedGoods are the great travelers over the earth's surface, far more than humans, which means that hardly an inhabited spot on the globe is untouched by trade.
untouchedIt is best left untouched.

CMU English Pronouncing Dictionary
UNTOUCHED AH0 N T AH1 CH T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
untouched (j) ˈʌntˈʌtʃt (uh1 n t uh1 ch t)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
unberührt {adj} | unberührter | am unberührtestenuntouched | more untouched | most untouched [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
延命息災[えんめいそくさい, enmeisokusai] (n) (obsc) (See 息災延命) health and longevity; enjoying a long and healthy life being untouched by disaster [Add to Longdo]
完膚なきまで;完膚無きまで;完膚無き迄[かんぷなきまで, kanpunakimade] (exp) completely; thoroughly; horribly; without exception; until there's no untouched (undamaged) part [Add to Longdo]
手入らず[ていらず, teirazu] (n) requiring little trouble; untouched [Add to Longdo]
手付かず;手つかず[てつかず, tetsukazu] (adj-no,adj-na,n) untouched; unused; intact [Add to Longdo]
息災延命[そくさいえんめい, sokusaienmei] (n) health and longevity; enjoying a long and healthy life being untouched by disaster [Add to Longdo]
放りっぱなし[ほうりっぱなし, hourippanashi] (adv) untouched; unrestrained; unscathed [Add to Longdo]
穢れのない;汚れのない;汚れの無い;穢れの無い[けがれのない, kegarenonai] (adj-i) pure; clean; untouched; innocent [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 untouched
   adj 1: still full; "an untouched cocktail in her hand" [syn:
       {untouched}, {untasted}]
   2: not influenced or affected; "stewed in its petty
     provincialism untouched by the brisk debates that stirred the
     old world"- V.L.Parrington; "unswayed by personal
     considerations" [syn: {uninfluenced}, {unswayed},
     {untouched}]
   3: not having come in contact [ant: {touched}]
   4: emotionally unmoved; "always appeared completely unmoved and
     imperturbable" [syn: {unmoved(p)}, {unaffected}, {untouched}]
     [ant: {affected}, {moved(p)}, {stirred}, {touched}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top