ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

untidily

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -untidily-, *untidily*, untidy
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
untidily(adv) อย่างไม่เรียบร้อย

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
untidilyHe is untidily dressed.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รกเรื้อ(adv) untidily, See also: disorderly, Syn. รกร้าง, รก, รกรุงรัง, Ant. เป็นระเบียบ, Example: ที่ดินว่างหากปล่อยทิ้งไว้จะมีพืชขึ้นรกเรื้อ, Thai Definition: รกเพราะปล่อยทิ้งไว้
รุ่มร่าม(adv) untidily, Example: ที่เธอกลัวเขา อาจเพราะเห็นว่า เขาแต่งตัวรุ่มร่าม หรือหน้าตาไม่เป็นที่น่าไว้วางใจ, Thai Definition: ไม่กะทัดรัด, ไม่รัดกุม
ลวกๆ(adv) carelessly, See also: untidily, cursorily, slovenly, Syn. หยาบๆ, คร่าวๆ, ชุ่ยๆ, Example: หล่อนไม่เคยเลยที่จะทำอะไรลวกๆ แม้จะเป็นคนปรูดปราดไม่กลัวใคร, Thai Definition: อย่างขอไปที, พอให้ใช้ได้
กะรุงกะรัง(adv) disorderly, See also: untidily, unkemptly, Syn. รุงรัง, Ant. ระเบียบ, เรียบร้อย, Example: หล่อนแต่งตัวกะรุงกะรังเหลือเกิน, Thai Definition: อาการที่ห้อยหรือแขวนเครื่องประดับเป็นต้น จนดูรุงรัง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เกะกะ[keka] (adv) EN: jumblingly ; disorderly ; untidily ; obstructedly ; roughly ; in confusion ; in disorder ; in a mess ; in the way  FR: en désordre
ลวก ๆ[lūak-lūak] (adv) EN: carelessly ; untidily ; cursorily  FR: négligemment ; superficiellement ; sans soin

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
untidily (a) ˈʌntˈaɪdɪliː (uh1 n t ai1 d i l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
食い散らす[くいちらす, kuichirasu] (v5s,vt) (1) to eat untidily; to eat a bit of everything; (2) to dabble; to do a bit of this and a bit of that [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 untidily
   adv 1: in a messy, untidy manner; "Rossi spat very deliberately,
       and very messily, upon Durieux's party card" [syn:
       {messily}, {untidily}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top