ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

unsteadily

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -unsteadily-, *unsteadily*, unsteady
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เก้กัง(adv) unsteadily, See also: awkwardly, clumsily, ungainly, gawkily, gawkishly, Syn. เก้ๆ กังๆ, Example: เธอยืนเก้กัง ราวกับไม่รู้ว่าจะเอาแขนขาที่ยาวยืดไปทำอะไร, Thai Definition: ไม่คล่องแคล่วเพราะขาดความชำนาญ ขาดความคล่องตัว
ลุ่มๆ ดอนๆ(adv) inconsistently, See also: unsteadily, Example: รัฐบาลปฏิบัติการกรรมกรอย่างลุ่มๆ ดอนๆ, Thai Definition: เกี่ยวกับอาการที่ไม่สม่ำเสมอ, มีสภาพดีบ้างไม่ดีบ้าง
เปะปะ(adv) disorderedly, See also: unsteadily, confusedly, uncertainly, (talk) circuitously, out of one's way, groundlessly, , Syn. สะเปะสะปะ, Ant. เป็นระเบียบ, Example: ต้นหางนกยูงแห้งตายไปแยะที่ขึ้นใหม่ก็ขึ้นเปะปะไม่เป็นระเบียบ
เปะปะ(adv) disorderly, See also: unsteadily, confusedly, Syn. เกะกะ, สะเปะสะปะ, ส่งเดช, Example: ต้นหางนกยูงแห้งตายไปแยะที่ขึ้นใหม่ก็ขึ้นเปะปะไม่เป็นระเบียบ, Thai Definition: ไม่เป็นระเบียบ
เอ้ๆ แอ่นๆ(adv) totteringly, See also: unsteadily, Syn. โงนเงน, Thai Definition: อาการที่ยืนโอนไปโอนมา เอนไปเอนมา หรือเดินถอยหน้าถอยหลัง
ตุปัดตุเป๋(adv) to and fro, See also: unsteadily, swayingly, staggeringly, Example: เด็กชายสองคนกำลังหาบน้ำจนหลังโก่ง เดินตุปัดตุเป๋ตรงมาที่บ้าน, Thai Definition: เดินเฉไปเฉมา ไม่ตรงทาง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลุ่ม ๆ ดอน ๆ[lum-lum døn-døn] (adv) EN: inconsistently ; unsteadily

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
unsteadily (a) ˈʌnstˈɛdɪliː (uh1 n s t e1 d i l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
よたよた[yotayota] (adv,vs) unsteadily; waddling; staggeringly; totteringly [Add to Longdo]
蹌々;蹌蹌[そうそう, sousou] (adv-to,adj-t) (obsc) moving unsteadily; staggeringly [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 unsteadily
   adv 1: in an unsteady manner; "he walked unsteadily toward the
       exit"; "The wounded soldier was swinging unsteadily on
       his legs" [syn: {unsteadily}, {falteringly},
       {uncertainly}] [ant: {steadily}, {steady}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top