ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

unselfish

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -unselfish-, *unselfish*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
unselfish(adj) ซึ่งไม่เห็นแก่ตัว, See also: ซึ่งมีเมตตา, Syn. selfless, charitable, kind

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
unselfish(อันเซล'ฟิ?) adj. ไม่เห็นแก่ตัว,มีน้ำใจกว้าง,เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่., See also: unselfishly adv. unselfishness n., Syn. liberal

English-Thai: Nontri Dictionary
unselfish(adj) เอื้อเฟื้อ,ไม่เห็นแก่ตัว,เผื่อแผ่,ใจกว้าง

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
unselfish (j) ˈʌnsˈɛlfɪʃ (uh1 n s e1 l f i sh)
unselfishly (a) ˈʌnsˈɛlfɪʃliː (uh1 n s e1 l f i sh l ii)
unselfishness (n) ˈʌnsˈɛlfɪʃnəs (uh1 n s e1 l f i sh n @ s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
uneigennützig; selbstlos {adj} | uneigennütziger; selbstloser | am uneigennützigsten; am selbstlosestenunselfish | more unselfish | most unselfish [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
寡欲[かよく, kayoku] (adj-na,n) unselfishness [Add to Longdo]
公正無私[こうせいむし, kouseimushi] (n,adj-na) fair and impartial; just and unselfish [Add to Longdo]
清廉[せいれん, seiren] (adj-na,n) honesty; integrity; purity and unselfishness; (P) [Add to Longdo]
精粋[せいすい, seisui] (n) purity; unselfishness [Add to Longdo]
無私[むし, mushi] (adj-na,n,adj-no) selflessness; unselfish [Add to Longdo]
無欲(P);無慾[むよく, muyoku] (adj-na,n,adj-no) unselfish; disinterested; unavaricious; free of avarice; (P) [Add to Longdo]
無欲無私[むよくむし, muyokumushi] (n) unselfish and impartial (disinterested) [Add to Longdo]
滅私[めっし, messhi] (n) selflessness; being unselfish [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 unselfish
   adj 1: disregarding your own advantages and welfare over those
       of others [ant: {selfish}]
   2: not greedy

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top