ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

unruffled

AH0 N R AH1 F AH0 L D   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -unruffled-, *unruffled*, unruffl, unruffle
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
unruffled(adj) สงบ, See also: มั่นคง, Syn. calm, unperturbed, Ant. ruffled

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
unruffled(อันรัพ'เฟิลดฺ) adj. เงียบสงบ,มั่นคง,คงที่,ราบรื่น,ไม่ย่น., Syn. serene, calm

English-Thai: Nontri Dictionary
unruffled(adj) เรียบ,สงบ,ไม่สะเทือน,มั่นคง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใจเย็น[jaiyen] (adj) EN: calm ; cool ; cool-headed ; patient ; unemotional ; composed ; unruffled ; mentally calm ; even-tempered ; steady  FR: calme ; placide ; paisible ; serein ; imperturbable ; flegmatique ; patient
เยือกเย็น[yeūakyen] (adj) EN: calm ; cool ; nice and cool ; serene ; imperturbable ; unruffled ; composed ; collected  FR: calme ; décontracté ; imperturbable ; zen

CMU English Pronouncing Dictionary
UNRUFFLED AH0 N R AH1 F AH0 L D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
unruffled (j) ˈʌnrˈʌfld (uh1 n r uh1 f l d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
澄ます(P);清ます[すます, sumasu] (v5s,vt) to clear; to make clear; to be unruffled; to look unconcerned; to look demure; to look prim; to put on airs; (P) [Add to Longdo]
涼しい[すずしい, suzushii] (adj-i) (1) cool; refreshing; (2) clear (e.g. eyes); bright; (3) clear; distinct; (4) (See 涼しい顔・すずしいかお) composed (facial expression); unruffled; unconcerned; (5) (arch) pure; upright; innocent; (P) [Add to Longdo]
涼しい顔[すずしいかお, suzushiikao] (n) nonchalant (unruffled) air [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 unruffled
   adj 1: free from emotional agitation or nervous tension; "the
       waiters were unflurried and good natured"; "with
       contented mind and unruffled spirit"- Anthony Trollope
       [syn: {unflurried}, {unflustered}, {unperturbed},
       {unruffled}]
   2: (of a body of water) free from disturbance by heavy waves; "a
     ribbon of sand between the angry sea and the placid bay";
     "the quiet waters of a lagoon"; "a lake of tranquil blue
     water reflecting a tranquil blue sky"; "a smooth channel
     crossing"; "scarcely a ripple on the still water"; "unruffled
     water" [syn: {placid}, {quiet}, {still}, {tranquil},
     {smooth}, {unruffled}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top