ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

unremarkable

AH0 N R IH0 M AA1 R K AH0 B AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -unremarkable-, *unremarkable*
English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
unremarkable(adj) ธรรมดา

CMU English Pronouncing Dictionary
UNREMARKABLE AH0 N R IH0 M AA1 R K AH0 B AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
unremarkable (j) ˌʌnrɪmˈaːkəbl (uh2 n r i m aa1 k @ b l)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 unremarkable
   adj 1: found in the ordinary course of events; "a placid
       everyday scene"; "it was a routine day"; "there's nothing
       quite like a real...train conductor to add color to a
       quotidian commute"- Anita Diamant [syn: {everyday},
       {mundane}, {quotidian}, {routine}, {unremarkable},
       {workaday}]

  

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can Suggest your own translation to Longdo

Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top