ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

unrelenting

AH2 N R IY0 L EH1 N T IH0 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -unrelenting-, *unrelenting*, unrelent
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
unrelenting(adj) ที่ไม่หยุด, See also: ที่ดำเนินต่อไปเรื่อยๆ, Syn. relentless

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
unrelenting(อันรีเลน'ทิง) adj. ไม่ยอม,ไม่อ่อนข้อ,ยึดมั่น., See also: unrelentingly adv. unrelentingness n., Syn. adamant

English-Thai: Nontri Dictionary
unrelenting(adj) ใจร้าย,ยึดมั่น,ไม่อ่อนข้อ

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
unrelentingWhen I reached the hall right away the person in charge unrelentingly said things like "This painting is certain to increase in value in the future," and I went and signed the contract.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หน้าเหี้ยม(adj) looking grim, See also: Unrelenting, rigid, Example: เฒ่าหน้าเหี้ยมยังคงยืนเงียบกริบ, Thai Definition: หน้าตาแข็งกระด้าง

CMU English Pronouncing Dictionary
UNRELENTING AH2 N R IY0 L EH1 N T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
unrelenting (j) ˌʌnrɪlˈɛntɪŋ (uh2 n r i l e1 n t i ng)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 unrelenting
   adj 1: not to be placated or appeased or moved by entreaty;
       "grim determination"; "grim necessity"; "Russia's final
       hour, it seemed, approached with inexorable certainty";
       "relentless persecution"; "the stern demands of
       parenthood" [syn: {grim}, {inexorable}, {relentless},
       {stern}, {unappeasable}, {unforgiving}, {unrelenting}]
   2: harsh; "the brutal summer sun"; "a brutal winter" [syn:
     {brutal}, {unrelenting}]
   3: never-ceasing; "the relentless beat of the drums" [syn:
     {persistent}, {relentless}, {unrelenting}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top