ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

unpretentious

AH2 N P R IY0 T EH1 N SH AH0 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -unpretentious-, *unpretentious*, unpretentiou
English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
unpretentiousไม่เสแสร้ง, ไม่โอ้อวด, ไม่หรูหรา, Syn. adj.

CMU English Pronouncing Dictionary
UNPRETENTIOUS AH2 N P R IY0 T EH1 N SH AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
unpretentious (j) ˌʌnprɪtˈɛnʃəs (uh2 n p r i t e1 n sh @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ナイーブ[nai-bu] (adj-na,n) naive; innocent; sensitive; uncomplicated; unpretentious; straightforward; (P) [Add to Longdo]
柔婉[じゅうえん, juuen] (adj-na) simple; plain; honest; unaffected; frank; unpretentious [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 unpretentious
   adj 1: lacking pretension or affectation; "an unpretentious
       country church"; "her quiet unpretentious demeanor" [ant:
       {pretentious}]
   2: not ostentatious; "his unostentatious office";
     "unostentatious elegance" [syn: {unostentatious},
     {unpretentious}, {unpretending}] [ant: {ostentatious},
     {pretentious}]
   3: exhibiting restrained good taste; "the room is pleasant and
     understated" [syn: {understated}, {unostentatious},
     {unpretentious}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top