ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

unmindful

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -unmindful-, *unmindful*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
unmindful(adj) ซึ่งไม่เอาใจใส่, See also: ไม่สนใจ, เมินเฉย, Syn. unaware, Ant. careful

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
unmindful(อันไมด'ฟูล) adj. ไม่สนใจ,ไม่เอาใจใส่,เมินเฉย,ไม่ตระหนักใจ,ไม่ระมัดระวัง.

English-Thai: Nontri Dictionary
unmindful(adj) ไม่เอาใจใส่,ไม่จดจำ,เลินเล่อ,เมินเฉย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เหม่อ[møe] (v) EN: be absent-minded ; be distracted ; be unaware ; be inattentive ; be preoccupied ; be unmindful
ที่ต่ำที่สูง[thī tam thī sūng] (xp) EN: unmindful of one's own place ; unaware of one's place or social standing

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
unmindful (j) ˈʌnmˈaɪndfəl (uh1 n m ai1 n d f @ l)

Japanese-English: EDICT Dictionary
御構いなし;お構いなし[おかまいなし, okamainashi] (adj-na,n) being unmindful [Add to Longdo]
無自覚[むじかく, mujikaku] (adj-na,n) unaware or unmindful of; unconsciousness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 unmindful
   adj 1: not mindful or attentive; "while thus unmindful of his
       steps he stumbled"- G.B.Shaw [syn: {unmindful},
       {forgetful}, {mindless}] [ant: {aware}, {mindful}]
   2: (followed by `to' or `of') lacking conscious awareness of;
     "oblivious of the mounting pressures for political reform";
     "oblivious to the risks she ran"; "not unmindful of the heavy
     responsibility" [syn: {oblivious(p)}, {unmindful(p)}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top