ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

unmask

AH0 N M AE1 S K   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -unmask-, *unmask*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
unmask(vt) เปิดโปง, See also: เปิดเผย, เปิดเผยความจริง, Syn. expose
unmask(vi) เปิดโปง, See also: เปิดเผย, เปิดเผยความจริง, Syn. expose

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
unmask(อันมาสคฺ') vt.,vi. เปิดเผย,เปิดโปง,ฉีกหน้ากาก,เปิดหน้ากาก,เปิดเผยความจริง., See also: unmasker n., Syn. disclose, expose

English-Thai: Nontri Dictionary
unmask(vt) เผยความจริง,เปิดโปง,ถอดหน้ากากออก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แดง[daēng] (v) EN: be revealed ; come to light ; be disclosed ; be exposed ; be uncovered ; be unmask
เปิดเผย[poētphoēi] (v) EN: disclose ; reveal ; divulge ; expose ; open up ; unmask ; explain ; declare  FR: divulguer ; dévoiler ; révéler ; exposer ; déclarer

CMU English Pronouncing Dictionary
UNMASK AH0 N M AE1 S K
UNMASKED AH0 N M AE1 S K T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
unmask (v) ˈʌnmˈaːsk (uh1 n m aa1 s k)
unmasks (v) ˈʌnmˈaːsks (uh1 n m aa1 s k s)
unmasked (v) ˈʌnmˈaːskt (uh1 n m aa1 s k t)
unmasking (v) ˈʌnmˈaːskɪŋ (uh1 n m aa1 s k i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
一皮[ひとかわ, hitokawa] (n) unmasking [Add to Longdo]
化けの皮を剥ぐ;化けの皮をはぐ[ばけのかわをはぐ, bakenokawawohagu] (exp,v5g) to unmask (someone's true nature) [Add to Longdo]
素っ破抜く;素破抜く;すっぱ抜く[すっぱぬく, suppanuku] (v5k,vt) to expose; to disclose; to unmask [Add to Longdo]
摘発[てきはつ, tekihatsu] (n,vs) exposing; unmasking; laying bare; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 unmask
   v 1: reveal the true nature of; "The journal article unmasked
      the corrupt politician" [syn: {unmask}, {uncloak}]
   2: take the mask off; "unmask the imposter" [ant: {mask}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top