ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

unmanliness

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -unmanliness-, *unmanliness*, unmanlines
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
unmanliness(n) ความขี้ขลาด, See also: ความอ่อนแอ, ความไม่เข้มแข็ง, Syn. emasculation, feminity

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Unmännlichkeit {f}unmanliness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 unmanliness
   n 1: the trait of being effeminate (derogatory of a man); "the
      students associated science with masculinity and arts with
      effeminacy"; "Spartans accused Athenians of
      effeminateness"; "he was shocked by the softness of the
      atmosphere surrounding the young prince, arising from the
      superfluity of the femininity that guided him" [syn:
      {effeminacy}, {effeminateness}, {sissiness}, {softness},
      {womanishness}, {unmanliness}]

  

Similar ENGLISH words suggested by aspell:
ungainliness, manliness, unmanliest, womanliness, ungainliness's, unmanlier, uncleanliness, manliness's

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can Suggest your own translation to Longdo

Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top