ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

unlimited

AH0 N L IH1 M AH0 T AH0 D   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -unlimited-, *unlimited*, unlimit, unlimite
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
unlimited(adj) ไร้ขีดจำกัด, See also: ซึ่งไม่มีขอบเขต, Syn. limitless, measureless, Ant. limited

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
unlimited(อันลิม'มิทิด) adj. ไม่มีขอบเขต,ไม่จำกัด,ไม่บังคับ,กว้างใหญ่ไพศาล,ไม่มีข้อยกเว้น., See also: unlimitedly adv., Syn. limitless

English-Thai: Nontri Dictionary
unlimited(adj) ไม่จำกัด,ไม่มีขอบเขต,ไม่บังคับ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
unlimitedly(adv) โดยไม่จำกัด

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
So as you can see, the results with this one human subject... indicate unlimited applications for mental disability alone... such as retardation, Alzheimer's.อย่างที่คุณเห็น ผลลัพธ์ที่เกิดกับร่างทดลอง เกิดพัฒนาการอย่างไร้ขีดจำกัด จากเดิมที่เป็นคนปัญญาอ่อน The Lawnmower Man (1992)
I had my own office, unlimited stationary supplies, and a professional, dedicated assistant.ฉันมีออฟฟิศเป็นของตัวเอง/มีผลตอบแทนประจำอย่างไม่จำกัด และยังมีผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ช่วยเลขา Never Been Kissed (1999)
Hey, Dr. claw, check this out... an unlimited supply of bowling shirts.เฮ้ดร.คลอว์ ดูนี่สิ... แหล่งเสื้อโบว์ลิ่งที่ไม่จำกัด Inspector Gadget 2 (2003)
On an unlimited scale new chemicals that had never existed before in the world.และสร้างสารเคมีใหม่ ๆ ที่ไม่เคยมีมาก่อนในโลก ในปริมาณที่ไม่จำกัด The Corporation (2003)
That's the way our civilization is the very high cliff represents the virtually unlimited resources we seem to have when we began this journey.อารยธรรมของเราก็เช่นเดียวกัน หน้าผาที่สูงลิบ เปรียบเสมือนทรัพยากรที่ดูเหมือนไม่มีขีดจำกัด The Corporation (2003)
Now, Hawaiian law clearly states after the 12th date I'm entitled to unlimited boob access.และตามกฎของฮาวายบอกชัดเจนว่า หลังจากออกเดทครั้งที่สอบสองแล้ว ผมมีสิทธิรุกล้ำหน้าอกได้ไม่จำกัด 50 First Dates (2004)
Well, lan has nearly unlimited resources.ก็ เอียนมีข้อมูลเกือบไม่จำกัด. National Treasure (2004)
With free mobile-to-mobile and unlimited nights and weekendsีโทรเข้ามือถือฟรีตลอด ไม่จำกัดชั่วโมงกลางคืนกับเสาร์อาทิตย์ Saving Face (2004)
Now I have an unlimited supply.ตอนนี้ ฉันมีไม่จำกัดแล้ว. Fantastic Four (2005)
My new phone has unlimited call time. So, let's talk long.โปรใหม่โทรเท่าไรก็ได้ มาคุยกันให้คุ้มเหอะ Sassy Girl, Chun-hyang (2005)
We're in a college bar full of unlimited booze and pussy, and we're sitting at the bar talking about high-school parties.เรากำลังอยู่ในบาร์ของมหาลัย ซึ่งเต็มไปด้วยเหล้าและจิ๋ม แต่เรากับมาพูดกันเรื่องงานปาร์ตี้ของโรงเรียนมัธยม American Pie Presents: The Naked Mile (2006)
Victor is out there somewhere with unlimited power.วิคเตอร์ก็อยู่ที่ไหนซักแห่ง กับพลังที่ไร้ขีดจำกัด Fantastic 4: Rise of the Silver Surfer (2007)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เท่าไหร่เท่ากัน(adv) limitless, See also: unlimitedly, Syn. สู้ไม่อั้น, Example: บริษัททุ่มเงินเท่าไหร่เท่ากันเพื่อโฆษณาสินค้าตัวใหม่, Thai Definition: จะเสียไปเท่าไหร่ก็ยอม, Notes: (ปาก)
โดยไม่จำกัด(adv) unlimited, Syn. โดยไม่กำหนด, Example: ลูกค้าสามารถเพิ่มวงเงินการใช้งานได้โดยไม่จำกัดตลอดเวลา, Thai Definition: อย่างไม่ได้กำหนดเอาไว้เฉพาะ
สุดกำลัง(adv) all-out, See also: unlimitedly, Syn. เต็มที่, เต็มกำลัง, Example: เขาวิ่งสุดกำลังเพื่อที่จะไปให้ถึงเส้นชัยตามที่ตั้งใจไว้ให้ได้, Thai Definition: อย่างสุดความพยายามหรือสุดความสามารถที่มีอยู่
ความยืดหยุ่น(n) unrestriction, See also: unlimitedness, Syn. การผ่อนปรน, Ant. ความเคร่งครัด, ความเคร่ง, Example: เจ้านายที่ดีต้องมีความยืดหยุ่นในการบริหาร, Thai Definition: การรู้จักผ่อนสั้นผ่อนยาว, ความไม่เคร่งครัด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โดยไม่จำกัด[dōi mai jamkat] (adv) EN: unlimited ; unrestricted  FR: sans limite
โดยไม่กำหนด[dōi mai kamnot] (adv) EN: unlimited  FR: sans limite
ไม่จำกัด[mai jamkat] (adj) EN: unlimited ; unrestricted  FR: illimité ; indéfini
สุดกำลัง[sut kamlang] (adv) EN: with all one's energy ; with all one's strength ; all-out ; unlimitedly  FR: de toutes ses forces ; avec toute son énergie

CMU English Pronouncing Dictionary
UNLIMITED AH0 N L IH1 M AH0 T AH0 D
UNLIMITED AH0 N L IH1 M IH0 T IH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
unlimited (j) ˈʌnlˈɪmɪtɪd (uh1 n l i1 m i t i d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
无限[wú xiàn, ㄨˊ ㄒㄧㄢˋ, / ] unlimited; unbounded, #3,222 [Add to Longdo]
无限期[wú xiàn qī, ㄨˊ ㄒㄧㄢˋ ㄑㄧ, / ] unlimited (time) duration, #29,550 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
unbegrenzt {adj} | unbegrenzter | am unbegrenztestenunlimited | more unlimited | most unlimited [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
永久に[えいきゅうに;とこしえに, eikyuuni ; tokoshieni] (adv) everlastingly; unlimited [Add to Longdo]
限りない(P);限り無い[かぎりない, kagirinai] (adj-i) eternal; unlimited; endless; (P) [Add to Longdo]
合名会社[ごうめいがいしゃ, goumeigaisha] (n) unlimited company; unlimited partnership [Add to Longdo]
制限なし[せいげんなし, seigennashi] (n) {comp} unlimited; unrestricted [Add to Longdo]
無限責任[むげんせきにん, mugensekinin] (n) unlimited liability [Add to Longdo]
無制限供給[むせいげんきょうきゅう, museigenkyoukyuu] (n) unlimited supply [Add to Longdo]
無制限貿易[むせいげんぼうえき, museigenboueki] (n) unlimited trade; unrestricted trade [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
永久に[としえに, toshieni] unlimited (Internet access, e.g.) [Add to Longdo]
制限なし[せいげんなし, seigennashi] unlimited, unrestricted [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 unlimited
   adj 1: having no limits in range or scope; "to start with a
       theory of unlimited freedom is to end up with unlimited
       despotism"- Philip Rahv; "the limitless reaches of outer
       space" [syn: {unlimited}, {limitless}] [ant: {limited}]
   2: without reservation or exception [syn: {outright}, {straight-
     out}, {unlimited}]
   3: that cannot be entirely consumed or used up; "an
     inexhaustible supply of coal" [syn: {inexhaustible},
     {unlimited}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top