ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

unkindness

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -unkindness-, *unkindness*, unkindnes
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
unkindness(n) ความไม่มีเมตตาปรานี, Syn. cruelty, Ant. kindness

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
unkindnessHis unkindness made her angry.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความไม่มีเมตตาปรานี[khwām mai mī mēttā prānī] (n, exp) EN: unkindness

Japanese-English: EDICT Dictionary
不親切[ふしんせつ, fushinsetsu] (adj-na,n) unkindness; unfriendliness; (P) [Add to Longdo]
不人情[ふにんじょう, funinjou] (adj-na,n) unkindness; inhumanity; heartlessness [Add to Longdo]
風樹の嘆[ふうじゅのたん, fuujunotan] (exp) regretting one's unkindness to one's deceased parents when they were alive [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  unkindness
      n 1: lack of sympathy [ant: {kindness}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top