ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

universality

Y UW2 N AH0 V ER0 S AE1 L AH0 T IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -universality-, *universality*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
universality(n) ความเป็นสากล

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
universality(ยูนิเวอแซล'ลิที) n. ลักษณะแพร่หลาย,ลักษณะที่มีอยู่อยู่ทั่วไป,การใช้ได้ทั่วไป,การมีความรู้กว้างขวาง,การมีความสนใจทั่วไป, Syn. all-inclusiveness, comprehension

English-Thai: Nontri Dictionary
universality(n) ความมีอยู่ทั่วไป,ความแพร่หลาย,ความเป็นสากล

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
universalityความเป็นสากล [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความเป็นสากล(n) universality, Example: การใส่เสื้อสูทดูแล้วมีความเป็นสากลมากกว่า

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความเป็นสากล[khwām pen sākon] (n, exp) EN: universality  FR: internationalité [f] ; cosmopolitisme [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
UNIVERSALITY Y UW2 N AH0 V ER0 S AE1 L AH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
universality (n) jˌuːnɪvɜːʳsˈælɪtiː (y uu2 n i v @@ s a1 l i t ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
通用性[tōng yòng xìng, ㄊㄨㄥ ㄩㄥˋ ㄒㄧㄥˋ, ] universality, #44,807 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Allgemeinheit {f} | Allgemeinheiten {pl}universality | universalities [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
世界性[せかいせい, sekaisei] (n) universality [Add to Longdo]
普偏性;普辺性[ふへんせい, fuhensei] (n) universality; ubiquity; omnipresence [Add to Longdo]
普遍性[ふへんせい, fuhensei] (n) catholicity; universality [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  universality
      n 1: the quality of being universal; existing everywhere [syn:
           {universality}, {catholicity}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top