ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

union flag

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -union flag-, *union flag*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
union flagn. ธงชาติอังกฤษ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
-That's the Union flag.Das ist die Union Flagge. The Idiot's Lantern (2006)
- Union flag?- Union Flagge? The Idiot's Lantern (2006)
And as for you, Mr Connolly, only an idiot hangs the Union flag upside down.Und Sie, Mister Connolly, nur ein Idiot hängt die Union Flagge falsch herum auf! The Idiot's Lantern (2006)
And then hang the Grand Union Flag - over the church? - Mm.Und dann hängen wir die Union Flag an die Kirche? Against Thy Neighbor (2014)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  Union flag
      n 1: national flag of the United Kingdom [syn: {Union Jack},
           {Union flag}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top