ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

uninvited

AH2 N IH0 N V AY1 T IH0 D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -uninvited-, *uninvited*, uninvit, uninvite
ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
uninvitedI felt as if I were an uninvited guest.

CMU English Pronouncing Dictionary
UNINVITED AH2 N IH0 N V AY1 T IH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
uninvited (j) ˌʌnɪnvˈaɪtɪd (uh2 n i n v ai1 t i d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不速之客[bù sù zhī kè, ㄅㄨˋ ㄙㄨˋ ㄓ ㄎㄜˋ, ] uninvited or unexpected guest, #37,913 [Add to Longdo]
不速[bù sù, ㄅㄨˋ ㄙㄨˋ, ] uninvited (guest); unexpected (appearance); unwanted presence [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
ungebeten {adj} | ungebetener | am ungebetenstenuninvited | more uninvited | most uninvited [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
しゃしゃり出る[しゃしゃりでる, shasharideru] (v1) to come uninvited; to crash (a party); to butt in [Add to Longdo]
押しかけ;押し掛け[おしかけ, oshikake] (n) uninvited (visitor); stalker [Add to Longdo]
押し掛け客;押掛け客[おしかけきゃく, oshikakekyaku] (n) uninvited guest [Add to Longdo]
招かれざる客[まねかれざるきゃく, manekarezarukyaku] (n) uninvited guest [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  uninvited
      adj 1: unwelcome and unwanted; "uninvited guests"; "uninvited
             thoughts"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top