ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

unintentional

AH2 N IH0 N T EH1 N SH AH0 N AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -unintentional-, *unintentional*
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
unintentionallyโดยไม่เจตนา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โดยไม่เจตนา(adv) unintentionally, See also: inadvertently, accidentally, Syn. โดยไม่ได้เจตนา, Example: เรยถูกส่งตัวเข้าคุกด้วยข้อหาขับรถชนคนตายโดยไม่เจตนา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โดยไม่ได้ตั้งใจ[dōi mai dāi tangjai] (adv) EN: unintentionally  FR: involontairement; ; sans intention
โดยไม่เจตนา[dōi mai jēttanā] (adv) EN: unintentionally
โดยไม่มีเจตนา[dōi mai mī jēttanā] (adv) EN: unintentionally  FR: involontairement ; sans intention
โดยไม่ตั้งใจ[dōi mai tangjai] (adv) EN: unintentionally ; accidentally
ทิ้ง ๆ ขว้าง ๆ[thing-thing khwāng-khwāng] (v, exp) EN: care about sth unintentionally

CMU English Pronouncing Dictionary
UNINTENTIONAL AH2 N IH0 N T EH1 N SH AH0 N AH0 L
UNINTENTIONALLY AH2 N IH0 N T EH1 N SH AH0 N AH0 L IY0
UNINTENTIONALLY AH2 N IH0 N T EH1 N SH N AH0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
unintentional (j) ˌʌnɪntˈɛnʃənəl (uh2 n i n t e1 n sh @ n @ l)
unintentionally (a) ˌʌnɪntˈɛnʃənəliː (uh2 n i n t e1 n sh @ n @ l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
unabsichtlich; ungewollt; unbeabsichtigt {adj} | unabsichtlicher | am unabsichtlichstenunintentional | more unintentional | most unintentional [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
つい[tsui] (adv) (1) just (now); (2) quite (near); (3) (See 遂に) unintentionally; unconsciously; by mistake; against one's better judgement (judgment); (P) [Add to Longdo]
ついつい[tsuitsui] (adv) (on-mim) (See つい) unintentionally; unconsciously; by mistake; against one's better judgement; against one's better judgment [Add to Longdo]
ひょっと[hyotto] (adv,vs) (1) (on-mim) (See ひょっとすると,ひょっとしたら,ひょっとして) possibly; perhaps; perchance; (2) (on-mim) unintentionally; accidentally [Add to Longdo]
マジボケ[majiboke] (n) (unintentionally comedic) stupidity [Add to Longdo]
何の気なし;何の気無し[なんのきなし, nannokinashi] (exp) unintentional; with calmness; casually [Add to Longdo]
何気無く(P);何気なく[なにげなく, nanigenaku] (adv) unintentionally; calmly; inadvertently; innocently; (P) [Add to Longdo]
思わず[おもわず, omowazu] (adv) unintentionally; reflexively; spontaneously; involuntarily; instinctively; (P) [Add to Longdo]
助長[じょちょう, jochou] (n,vs) (1) promotion; fostering; (n) (2) unwanted help (usu. unintentionally harmful); unnecessary help [Add to Longdo]
不図(ateji);不斗(ateji);不圖(ateji)(oK)[ふと, futo] (adv) (uk) suddenly; casually; accidentally; incidentally; unexpectedly; unintentionally; (P) [Add to Longdo]
無意[むい, mui] (n) unintentional [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 unintentional
   adj 1: without deliberate intent; "my heart with unwilled love
       grew warm"- George Macdonald [syn: {unintentional},
       {unwilled}]
   2: not done with purpose or intent; "an unintended slight"; "an
     unintentional pun"; "the offense was unintentional"; "an
     unwitting mistake may be overlooked" [syn: {unintentional},
     {unplanned}, {unwitting}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top