ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

unimaginative

AH0 N IH0 M AE1 JH IH2 N AH0 T IH0 V   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -unimaginative-, *unimaginative*
CMU English Pronouncing Dictionary
UNIMAGINATIVE AH0 N IH0 M AE1 JH IH2 N AH0 T IH0 V

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
unimaginative (j) ˌʌnɪmˈæʤɪnətɪv (uh2 n i m a1 jh i n @ t i v)
unimaginatively (a) ˌʌnɪmˈæʤɪnətɪvliː (uh2 n i m a1 jh i n @ t i v l ii)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 unimaginative
   adj 1: deficient in originality or creativity; lacking powers of
       invention; "a sterile ideology lacking in originality";
       "unimaginative development of a musical theme";
       "uninspired writing" [syn: {sterile}, {unimaginative},
       {uninspired}, {uninventive}]
   2: dealing only with concrete facts
   3: lacking spontaneity or originality or individuality;
     "stereotyped phrases of condolence"; "even his profanity was
     unimaginative" [syn: {stereotyped}, {stereotypic},
     {stereotypical}, {unimaginative}]

  

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can Suggest your own translation to Longdo

Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top