ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

unhealthy

AH0 N HH EH1 L TH IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -unhealthy-, *unhealthy*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
unhealthy(adj) สุขภาพไม่ดีหรือไม่แข็งแรง, See also: อ่อนแอ, ติดโรคง่าย, Ant. healthy

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
unhealthy(อันเฮล'ธี) adj. สุขภาพไม่ดี,มีสุขภาพที่ไม่สมบูรณ์,ผิดหลักอนามัย,มีโรค,มีจิตใจที่เลว,ล่อแหลม., See also: unhealthily adv., Syn. sickly, sick, noxious, unwell

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
unhealthyShe is quite pretty, but looks unhealthy.
unhealthyThe conflicts among leaders resulted in unhealthy sectionalism.
unhealthyYou must give up smoking as it is unhealthy.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แสลง(adj) unwholesome, See also: unhealthy, Syn. เป็นพิษ, ให้โทษ, Example: อาหารสำหรับคนหนึ่งอาจเป็นของแสลงสำหรับอีกคนหนึ่ง, Thai Definition: ไม่ถูกกัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แสลง[salaēng] (adj) EN: unwholesome ; unhealthy ; harmful ; poisonous ; bad  FR: mauvais pour la santé

CMU English Pronouncing Dictionary
UNHEALTHY AH0 N HH EH1 L TH IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
unhealthy (j) ˈʌnhˈɛlθiː (uh1 n h e1 l th ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不正之风[bù zhèng zhī fēng, ㄅㄨˋ ㄓㄥˋ ㄓ ㄈㄥ, / ] unhealthy tendency, #16,322 [Add to Longdo]
歪风[wāi fēng, ㄨㄞ ㄈㄥ, / ] unhealthy trend; noxious influence, #32,909 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
gesundheitsschädlich; ungesund {adj} | gesundheitsschädlicher; ungesünder | am gesundheitsschädlichsten; am ungesündestenunhealthy | more unhealthy | most unhealthy [Add to Longdo]
ungesund {adj} | ungesunder | am ungesundestenunhealthy | unhealthier | unhealthiest [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ヤンデレ;やんでれ[yandere ; yandere] (n,adj-f) (m-sl) (from 病む and デレデレ) person (usu. female) with an unhealthy romantic obsession (has a connotation of mental instability) [Add to Longdo]
痛痒;痛癢[つうよう, tsuuyou] (n) (1) pain and itching; (2) mental anguish; unhealthy emotions [Add to Longdo]
不健康[ふけんこう, fukenkou] (adj-na,n) poor health; ill health; unhealthy; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 unhealthy
   adj 1: not in or exhibiting good health in body or mind;
       "unhealthy ulcers" [ant: {healthy}]
   2: detrimental to health [syn: {insalubrious}, {unhealthful},
     {unhealthy}]
   3: not conducive to good health; "an unhealthy diet of fast
     foods"; "an unhealthy climate"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top