ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

unhappy

AH0 N HH AE1 P IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -unhappy-, *unhappy*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
unhappy(adj) เสียใจ, See also: เศร้าใจ, เศร้า, โศกเศร้า, Syn. miserable, Ant. happy
unhappy(adj) โชคร้าย, See also: ี่, Ant. happy

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
unhappy(อันแฮพ'พี) adj. เศร้า,ไม่มีความสุข,เป็นทุกข์,โชคร้าย,เคราะห์ร้าย,น่าเสียใจ,ไม่บังควร,ไม่เหมาะสม., See also: unhappily adv. unhappiness n., Syn. miserable

English-Thai: Nontri Dictionary
unhappy(adj) เป็นทุกข์,เศร้า,เคราะห์ร้าย

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
unhappyAll happy families resemble each other, each unhappy family is unhappy in its own way.
unhappyFor all his wealth and fame, he is unhappy.
unhappyFor all his wealth, he is unhappy.
unhappyFor all his wealth, he was still unhappy.
unhappyHe is encountering that it is various and the unhappy eye.
unhappyHe lived a unhappy life.
unhappyHe went insane from the unhappy accident.
unhappyHis life after retirement was unhappy.
unhappyHis unhappy childhood affected his outlook on life.
unhappyI am hoping to put an end to our unhappy relation.
unhappyI am quite unhappy about it.
unhappyI inferred from our conversation that he was unhappy with his job.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หม่นหมอง(adj) sad, See also: unhappy, sorrowful, Syn. เศร้าหมอง, ห่อเหี่ยวใจ, หดหู่, สลด, เศร้า, Ant. เบิกบาน, แจ่มใส, สบายใจ, ร่าเริง, Example: เขาออกมาจากสำนักงานด้วยหน้าตาหม่นหมอง, Thai Definition: ไม่ผ่องใส, ไม่สบายใจ, ไม่เบิกบาน
หม่นไหม้(adj) unhappy, See also: gloomy, blue, Syn. โศกเศร้า, เศร้าหมอง, Ant. สดชื่น, แจ่มใส, Example: น้ำใจจากทุกคนช่วยให้จิตใจที่หม่นไหม้ของหล่อนคลายเศร้าลงได้บ้าง, Thai Definition: มีทุกข์ร้อนจนเศร้าหมอง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เศร้าสลด[sao salot] (v) EN: sadden ; grieve ; be sad ; be sorrowful ; distress ; be melancholy ; be depressed ; be unhappy ; be mournful
เศร้าโศก[saosōk] (x) EN: depressed ; sorrowful ; sad ; unhappy ; dispirited  FR: triste ; chagriné ; peiné ; déprimé
โศก[sōk] (adj) EN: sad ; melancholy ; sorrowful ; depressed ; woebegone ; unhappy ; blue ; mournful ; woeful  FR: triste ; sinistre
โศกเศร้า[sōksao] (v) EN: feel depressed ; grieve ; feel sorrowful ; be sad ; lament ; be unhappy ; be dispirited ; feel blue
ซบเซา[sopsao] (v) EN: dull ; be sluggish ; be lifeless ; look unhappy ; be sad ; be subdued
ซวย[sūay] (adj) EN: unlucky ; luckless ; hapless ; unhappy  FR: malchanceux ; infortuné

CMU English Pronouncing Dictionary
UNHAPPY AH0 N HH AE1 P IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
unhappy (j) ˈʌnhˈæpiː (uh1 n h a1 p ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
unglücklich {adj} | unglücklicher | am unglücklichstenunhappy | unhappier | unhappiest [Add to Longdo]
Silberschwanzmonarch {m} [ornith.]Unhappy Monarch [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アンハッピー[anhappi-] (n) unhappy [Add to Longdo]
曲事[くせごと, kusegoto] (n) crookedness; something not right; something out of the ordinary; something unpleasant; something disgusting; unlawfulness; something unhappy; calamity [Add to Longdo]
惨め(P);不見目(iK)[みじめ, mijime] (adj-na) miserable; wretched; unhappy; sad; pitiable; (P) [Add to Longdo]
愁い[うれい, urei] (n) sad; unhappy; gloomy [Add to Longdo]
新聞発表[しんぶんはっぴょう, shinbunhappyou] (n,vs) (issuing) a press release [Add to Longdo]
抱き癖[だきぐせ, dakiguse] (n) (baby which is) unhappy unless held [Add to Longdo]
憂い[うれい, urei] (adj-i) unhappy; sad; gloomy [Add to Longdo]
怏怏;怏々;鞅鞅;鞅々[おうおう, ouou] (adj-t,adv-to) discontented; unhappy [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 unhappy
   adj 1: experiencing or marked by or causing sadness or sorrow or
       discontent; "unhappy over her departure"; "unhappy with
       her raise"; "after the argument they lapsed into an
       unhappy silence"; "had an unhappy time at school"; "the
       unhappy (or sad) news"; "he looks so sad" [ant: {happy}]
   2: generalized feeling of distress [syn: {dysphoric},
     {distressed}, {unhappy}] [ant: {euphoric}]
   3: causing discomfort; "the unhappy truth"
   4: marked by or producing unhappiness; "infelicitous
     circumstances"; "unhappy caravans, straggling afoot through
     swamps and canebrakes"- American Guide Series [syn:
     {infelicitous}, {unhappy}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top