ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

unguent

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -unguent-, *unguent*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
unguent(n) ยาที่ใช้ทา, See also: ขี้ผึ้งที่ใช้ทา, Syn. balm, cream, ointment
unguentary(adj) ซึ่งใช้ขี้ผึ้งหรือน้ำมันทา, Syn. unctuous

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
unguent(อัง'เกวนทฺ) n. ยาขี้ผึ้ง,ยาทาผิว,ทายาภายนอก., See also: unguentary adj.
unguentum(อังเกวกนก'ทัม) n. , (pl. -ta) ขี้ผึ้ง,ยาขี้ผึ้ง,ยาทาแผล (ointment)

English-Thai: Nontri Dictionary
unguent(n) ขี้ผึ้งใส่แผล,ยาทาภายนอก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
unguent; ointment; unguentumยาขี้ผึ้ง [มีความหมายเหมือนกับ unction ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
unguentum; ointment; unguentยาขี้ผึ้ง [มีความหมายเหมือนกับ unction ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยาทา(n) vanishing cream, See also: unguent, warpaint, rouge, Syn. ยาใช้ภายนอก, Ant. ยากิน, Example: สารก่อภูมิแพ้ที่เป็นสิ่งที่สัมผัสกับร่างกาย ได้แก่ เครื่องประดับ เครื่องสำอาง เครื่องนุ่งห่ม ยาทา เป็นต้น, Thai Definition: ยาที่เข้าสู่ร่างกายโดยการทาบริเวณภายนอก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขี้ผึ้ง[khīpheung] (n) EN: ointment ; unguent ; salve ; pomade  FR: pommade [f] ; onguent [m]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
unguent (n) ˈʌŋgwənt (uh1 ng g w @ n t)
unguents (n) ˈʌŋgwənts (uh1 ng g w @ n t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Salbe {f} | Salben {pl}unguent | unguents [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 unguent
   n 1: semisolid preparation (usually containing a medicine)
      applied externally as a remedy or for soothing an
      irritation [syn: {ointment}, {unction}, {unguent}, {balm},
      {salve}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top