ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ungraceful

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ungraceful-, *ungraceful*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ungraceful(adj) ประหลาด, See also: ไม่น่าด, น่าเกลียด, Syn. graceless
ungracefully(adv) อย่างประหลาด, See also: อย่างไม่น่าดู, อย่างน่าเกลียด, Ant. gracefully

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ungraceful(อันเกรส'ฟูล) adj. ไม่งดงาม,ไม่น่าดู,น่าเกลียด,หยาบ.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พร้อมพร้อ(adj) shabby, See also: ungraceful, Syn. ซอมซ่อ, Example: หน้าประตูบ้านมีขอทานใส่เสื้อผ้าพร้อมพร้อมาขอทานทุกวัน, Thai Definition: ที่ไม่งดงาม

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ungraceful (j) ˈʌngrˈɛɪsfəl (uh1 n g r ei1 s f @ l)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ungraceful
   adj 1: lacking grace; clumsy; "a graceless production of the
       play"; "his stature low...his bearing ungraceful"- Sir
       Walter Scott [syn: {graceless}, {ungraceful}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top