ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

unfurnished

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -unfurnished-, *unfurnished*, unfurnish, unfurnishe
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
unfurnished(adj) ที่ไม่มีเฟอร์นิเจอร์, Ant. furnished

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
unfurnished(อันเฟอ'นิ?ดฺ) adj. ไม่มีเครื่องเรือน,ไม่ได้ติดตั้ง,ไม่ได้จัดให้มี

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
unfurnished dwellingที่อยู่อาศัยไม่มีเครื่องเรือน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
unfurnishedWe passed by the door of a certain unfurnished room.

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
unfurnished (j) ˌʌnfˈɜːʳnɪʃt (uh2 n f @@1 n i sh t)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  unfurnished
      adj 1: not equipped with what is needed especially furniture;
             "an unfurnished apartment" [ant: {equipped}, {furnished}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top