ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

unfruitful

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -unfruitful-, *unfruitful*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
unfruitful(adj) ซึ่งไม่ได้ผล, Syn. barren, fruitless, infertile, unprofitable
unfruitfulness(n) การไม่ได้ผล, Syn. barrenness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
unfruitful(อันฟรุท'ฟูล) adj. ไม่ได้ผล,ไม่ได้กำไร,ไม่มีบุตร,ไม่ได้ผล

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
unfruitful (j) ˈʌnfrˈuːtfəl (uh1 n f r uu1 t f @ l)

Japanese-English: EDICT Dictionary
不生産的[ふせいさんてき, fuseisanteki] (adj-na) unproductive; unfruitful [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  unfruitful
      adj 1: not fruitful; not conducive to abundant production [ant:
             {fruitful}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top