ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

unfrock

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -unfrock-, *unfrock*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
unfrock(vt) ถอดจีวรออก, See also: ถอดเสื้อคลุมออก, Syn. take off, get undressed, unclothe, undress, Ant. dress, clothe, cover

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
unfrock(อันฟรอค') vt. ถอดจีวรออก,ปลดจากตำแหน่งทางศาสนา,สึกจากพระ

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
unfrock (v) ˌʌnfrˈɒk (uh2 n f r o1 k)
unfrocks (v) ˌʌnfrˈɒks (uh2 n f r o1 k s)
unfrocked (v) ˌʌnfrˈɒkt (uh2 n f r o1 k t)
unfrocking (v) ˌʌnfrˈɒkɪŋ (uh2 n f r o1 k i ng)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  unfrock
      v 1: divest of the frock; of church officials [syn: {defrock},
           {unfrock}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top