ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

unformed

AH0 N F AO1 R M D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -unformed-, *unformed*, unform, unforme
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
unformed(adj) ไม่มีรูปแบบ, See also: ซึ่งไม่เกิดขึ้น, ไม่ปรากฎ, Syn. undeveloped, half-baked, immature

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
unformed(อันฟอร์มดฺ') adj. ไม่มีรูปแบบ,หยาบ,ไม่เจริญเติบโต,ไม่เกิดขึ้น

CMU English Pronouncing Dictionary
UNFORMED AH0 N F AO1 R M D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
unformed (j) ˈʌnfˈɔːmd (uh1 n f oo1 m d)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  unformed
      adj 1: not having form or shape; "unformed clay" [ant: {formed}]
      2: not formed or organized; "an as yet unformed government"

  

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can Suggest your own translation to Longdo

Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top