ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

unflinching

AH0 N F L IH1 N CH IH0 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -unflinching-, *unflinching*, unflinch
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
unflinching(adj) ซึ่งไม่หวั่นเกรง, See also: ซึ่งมั่นคง, ซึ่งแน่วแน่, Syn. steady, constant, steadfast, unfaltering
unflinchingly(adv) อย่างไม่หวั่นเกรง
unflinchingness(n) ความไม่หวั่นเกรง

English-Thai: Nontri Dictionary
unflinching(adj) มั่นคง,ยืนหยัด,แน่วแน่

CMU English Pronouncing Dictionary
UNFLINCHING AH0 N F L IH1 N CH IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
unflinching (j) ˈʌnflˈɪntʃɪŋ (uh1 n f l i1 n ch i ng)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  unflinching
      adj 1: not shrinking from danger [syn: {unblinking},
             {unflinching}, {unintimidated}, {unshrinking}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top