ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

unfeeling

AH0 N F IY1 L IH0 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -unfeeling-, *unfeeling*, unfeel
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
unfeeling(adj) ซึ่งปราศจากความเห็นอกเห็นใจ, See also: ซึ่งเย็นชา, ซึ่งไม่ยินดียินร้าย, Syn. insensible, insensate, numb, hardhearted, Ant. sensible, sympathetic
unfeelingly(adv) อย่างไม่ใส่ใจผู้อื่น, See also: อย่างไม่เห็นใจผู้อื่น, Syn. insensitive, Ant. sensitive
unfeelingness(n) ความไม่ใส่ใจผู้อื่น, See also: ความไม่เห็นใจผู้อื่น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
unfeeling(อันฟีล'ลิง) adj. ไม่รู้สึก,ไม่มีความรู้สึก,โหดเหี้ยม,ไร้ความปรานี,ไร้ความเห็นอกเห็นใจ.

English-Thai: Nontri Dictionary
unfeeling(adj) โหดร้าย,ทารุณ,ไม่มีความรู้สึก

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Unfeeling boss.เจ้านายผู้เย็นชา Sorry Grateful (2010)
We're so screwed... they're not like Vocal Adrenaline, who were unfeeling Borg robots.เราซวยสุดขีดแล้ว พวกเขาไม่เหมือนกับ Vocal Adrenaline ซึ่งเป็นเหมือนหุ่นยนต์ไร้หัวใจ A Katy or a Gaga (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เลือดเย็น(adj) heartless, See also: unfeeling, cold-hearted, brutal, cruel, merciless, Syn. เหี้ยม, โหด, ใจร้าย, ใจยักษ์, อำมหิต, โหดเหี้ยม, เหี้ยมโหด, Example: เขาเป็นฆาตกรเลือดเย็น ฆ่าคนอย่างไร้ความปรานี
เลือดเย็น(adv) heartlessly, See also: unfeelingly, brutally, cruelly, mercilessly, Syn. เหี้ยม, โหด, ใจร้าย, ใจยักษ์, อำมหิต, โหดเหี้ยม, เหี้ยมโหด, Example: ผู้ต้องหารายนี้ฆ่าคนอย่างเลือดเย็น ไม่ได้มีความเกรงกลัวกฎหมายเลย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใจจืด[jaijeūt] (adj) EN: indifferent ; callous ; unfeeling ; unsympathetic ; heartless ; unkind ; harsh ; inconsiderate ; insensate ; inconsiderate ; unmoved  FR: indifférent ; insensible ; insignifiant ; irresponsable ; insensé
เลือดเย็น[leūat yen] (adj) EN: heartless ; unfeeling ; cold-hearted ; brutal ; cruel ; merciless  FR: insensible
เลือดเย็น[leūat yen] (adv) EN: heartlessly ; unfeelingly ; brutally ; cruelly ; mercilessly

CMU English Pronouncing Dictionary
UNFEELING AH0 N F IY1 L IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
unfeeling (j) ˈʌnfˈiːlɪŋ (uh1 n f ii1 l i ng)
unfeelingly (a) ˈʌnfˈiːlɪŋliː (uh1 n f ii1 l i ng l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
gefühllos {adj} | gefühlloser | am gefühllosestenunfeeling | more unfeeling | most unfeeling [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
血も涙もない;血も涙も無い[ちもなみだもない, chimonamidamonai] (exp,adj-i) cold-blooded; unfeeling; heartless; heart of stone; inconsiderate [Add to Longdo]
薄情[はくじょう, hakujou] (adj-na,n) unfeeling; heartless; cold-hearted; cruel [Add to Longdo]
非人情[ひにんじょう, hininjou] (adj-na,n) heartless; inhuman; unfeeling [Add to Longdo]
木石[ぼくせき, bokuseki] (n) (1) trees and stones; (2) unfeeling person [Add to Longdo]
木石漢[ぼくせきかん, bokusekikan] (n) unfeeling or callous person [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 unfeeling
   adj 1: devoid of feeling for others; "an unfeeling wretch" [syn:
       {hardhearted}, {stonyhearted}, {unfeeling}]
   2: devoid of feeling or sensation; "unfeeling trees"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top