ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

unfavo

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -unfavo-, *unfavo*
Possible hiragana form: うんふぁう゛ぉ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
unfavorable(adj) ซึ่งไม่น่าพอใจ, See also: ซึ่งไม่เป็นไปตามคาด, ซึ่งไม่เป็นผล, Syn. undesirable, Ant. favorable
unfavorably(adv) อย่างไม่พึงใจ, See also: อย่างไม่นิยมชมชอบ, Syn. amiss, badly, Ant. favorably
unfavourable(adj) ซึ่งไม่น่าพอใจ, See also: ซึ่งไม่เป็นไปตามที่หวัง, ซึ่งไม่เป็นผล, ซึ่งไม่พึงประสงค์, Syn. undesirable

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
unfavo(u) rable (อันเฟ'เวอระเบิล) adj. ไม่เหมาะสม,ไม่ราบรื่น,ไม่อำนวย,ไม่เอื้อ,เสียเปรียบ., See also: unfavo u rably adv., Syn. negative

English-Thai: Nontri Dictionary
unfavorable(adj) เป็นภัย,ไม่เอื้อ,เสียเปรียบ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
unfavourable witnessพยานที่เบิกความไม่เป็นคุณ (แก่ผู้อ้าง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Unfavorable varianceผลต่างที่ไม่พอใจ [การบัญชี]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
unfavoI made it plain that the situation was unfavourable to us.
unfavoIt was an unfavorable day for baseball.
unfavoOne of the reasons some workers hesitate to use their paid holidays is that they fear unfavorable reactions from their colleagues or superiors.
unfavoShe bore up well under unfavorable circumstances.
unfavoThe decision was unfavourable to us.
unfavoThe situation in now getting unfavorable.
unfavoThe weather is unfavorable for our athletic meet today.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อัปมงคล(n) unfavourable condition, See also: inauspicious event, unfortunate thing, Syn. อปมงคล, อวมงคล, Ant. ศุภมงคล, Example: ถ้าหมาแอบเข้าบ้าน ต้องเอาน้ำสาดหรือราด เพื่อไล่อัปมงคลออกไป, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัปมงคล = อปมงคล[appamongkhon] (adj) EN: inauspicious ; unfortunate ; unfavourable ; unpropitious  FR: sinistre ; lugubre
น่าเสียดาย[nāsīadāi] (adj) EN: unfortunate ; unlucky ; unfavorable ; regrettable  FR: regrettable ; déplorable
เสียเปรียบ[sīaprīep] (v) EN: be adverse ; be disadvantageous ; be unfavorable  FR: désavantager ; défavoriser

CMU English Pronouncing Dictionary
UNFAVORABLE AH2 N F EY1 V ER0 AH0 B AH0 L
UNFAVORABLY AH0 N F EY1 V ER0 AH0 B L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
unfavourable (j) ˈʌnfˈɛɪvərəbl (uh1 n f ei1 v @ r @ b l)
unfavourably (a) ˈʌnfˈɛɪvərəbliː (uh1 n f ei1 v @ r @ b l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不利[bù lì, ㄅㄨˋ ㄌㄧˋ, ] unfavorable; disadvantageous; harmful; detrimental, #4,421 [Add to Longdo]
不顺[bù shùn, ㄅㄨˋ ㄕㄨㄣˋ, / ] unfavorable; adverse [Add to Longdo]
逆心[nì xīn, ㄋㄧˋ ㄒㄧㄣ, ] unfavorable; undesired [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
悪し様[あしざま, ashizama] (n,adj-no) unfavourable; unfavorable [Add to Longdo]
悪し様に[あしざまに, ashizamani] (adv) unfavorably; unfavourably; slanderously [Add to Longdo]
悪条件[あくじょうけん, akujouken] (n) unfavorable conditions; unfavourable conditions [Add to Longdo]
悪評[あくひょう, akuhyou] (n) bad reputation; infamy; ill repute; unfavorable criticism; unfavourable criticism [Add to Longdo]
一進一退[いっしんいったい, isshin'ittai] (n,vs,adj-no) now advancing and now retreating; ebb and flow; seesawing; taking alternately favorable and unfavorable turns [Add to Longdo]
一籌を輸する[いっちゅうをゆする;いっちゅうをしゅする, icchuuwoyusuru ; icchuuwoshusuru] (exp,vs-i) to be inferior to; to be outdone; to compare unfavourably with [Add to Longdo]
引けを取る[ひけをとる, hikewotoru] (exp,v5r) to be outdone by; to compare unfavorably with [Add to Longdo]
起きる[おきる, okiru] (v1,vi) (1) to get up; to rise; (2) to wake up; (3) to occur (usu. of unfavourable incidents); to happen; to take place; (P) [Add to Longdo]
逆調[ぎゃくちょう, gyakuchou] (n) unfavourable condition; adverse position [Add to Longdo]
形勢不利[けいせいふり, keiseifuri] (n,adj-na) situation (turn of events) being unfavorable (disadvantageous) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top