ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

unexpected

AH2 N IH0 K S P EH1 K T IH0 D   
75 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -unexpected-, *unexpected*, unexpect, unexpecte
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
unexpected[ADJ] ที่ไม่ได้คาดไว้, Syn. unscheduled, unanticipated, Ant. scheduled, planned
unexpectedly[ADV] อย่างปุบปับ, See also: อย่างไม่คาดฝัน, อย่างน่าประหลาดใจ, Syn. unforeseen, surprising, unanticipated, Ant. predictable, anticipatable

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
unexpected(อันอิคสเพค'ทิด) adj. ไม่ได้คาดคิดมาก่อน,นึกไม่ถึง,ประหลาดใจ,ฉับพลัน.

English-Thai: Nontri Dictionary
unexpected(adj) ไม่ได้นึกฝัน,นึกไม่ถึง,ไม่คาดฝัน,คาดไม่ถึง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Thank you for this unexpected honour... (HE SNORTS)อย่าหาว่าฉันว่าเลยนะ แครอล The Widow Maker (2017)
Then one night... an unexpected intruder arrived at the castle... seeking shelter from the bitter storm.แต่แล้วคืนหนึ่ง หญิงชราคนหนึ่งมาถึงปราสาท เพื่อขอที่พักหลบลมหนาว Beauty and the Beast (2017)
- I can be unexpected and unpredictable... - Huh.ฉันเป็นสิ่งไม่คาดฝัน เป็นสิ่งทำนายไม่ได้ Collateral Beauty (2016)
Oh, are we in for an unexpected treat.โอ พวกเราโชคดีมากๆเลย Flash of Two Worlds (2015)
The existence of another earth, you, another Flash, it all came as an unexpected shock to me, too.การมีอีกโลกอยู่ด้วย คุณ, คือแฟลชอีกคน, เรื่องทั้งหมดมันคาดไม่ถึง ฉันก็ตกใจเหมือนกัน Flash of Two Worlds (2015)
This is unexpected LOS.นี่คือการสูญเสียที่ไม่คาดคิด The Martian (2015)
Whatever the reason we first mustered the enormous resources required for the Apollo program however mired it was in Cold War nationalism and the instruments of death the inescapable recognition of the unity and fragility of the Earth is its clear and luminous dividend the unexpected gift of Apollo.ไม่ว่าเหตุผลที่ครั้งแรกที่ เรารวบรวมทรัพยากรมหาศาล ที่จำเป็นสำหรับโปรแกรมอพอลโล แต่มันก็ติดหล่มอยู่ใน ชาตินิยมสงครามเย็น The World Set Free (2014)
...the most unexpected ways.อย่างเกินคาดที่สุด... The Hundred-Foot Journey (2014)
"An Unexpected Journey:การเดินทางเหนือจินตนาการ The Interview (2014)
But it'll be in an odd phrase in an on-line blog, or an unexpected trip to the countryside, or a misplaced lonely hearts ad.แต่มันอาจจะเป็นวลีแปลกๆ ที่อยู่ตามออนไลน์บล็อก หรือการเดินทางที่คาดไม่ถึง ไปสู่ชนบท หรือป้ายโฆษณาหาคนรู้ใจที่วางไว้ผิดที่ผิดทาง The Empty Hearse (2014)
You've been an unexpected friend.เธอมีเพื่อนที่คาดไม่ถึงแบบนี้แหละ Truth: Part 1 (2013)
In an unexpected twist, the state of Louisiana has announced a partnership with the parent company that produces Tru Blood.เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้น รัฐลุยเซียน่า มีการประกาศพันธมิตร กับบริษัทแม่ ที่ผลิตทรูบลัด Don't You Feel Me (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
unexpectedA little bit of luck sometimes leads to an unexpected success.
unexpectedAn unexpected result was arrived at.
unexpectedA slip of the tongue often brings about unexpected results.
unexpectedA slip of tongue will often lead us to unexpected results.
unexpectedA young man barged in unexpectedly.
unexpectedCareful as he was, he made an unexpected mistake.
unexpectedCareful as he was he made unexpected mistakes.
unexpectedHe met an unexpected obstacle.
unexpectedHe was perplexed at the unexpected result.
unexpectedI allow for the unexpected.
unexpectedI blinked in amazement at the unexpected development.
unexpectedI jumped at the unexpected news.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โดยไม่ได้คาดฝัน[ADV] unexpected, Syn. โดยไม่คาดฝัน, โดยไม่คิดไม่ฝัน, Example: พวกเราพบฝูงกวางลวดลายสวยงามโดยไม่ได้คาดฝันว่าจะได้พบในป่าแห่งนี้, Thai definition: อย่างไม่ได้คิดล่วงหน้ามาก่อนว่าจะเกิดขึ้น
ลาภลอย[N] windfall, See also: unexpected luck, godsend, Thai definition: สิ่งที่ได้มาโดยไม่คิดฝัน
ไม่คาดฝัน[ADJ] unexpected, See also: unanticipated, unpredictable, unforeseen, Syn. ไม่คาดคิด, คิดไม่ถึง, Example: เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นกับโรงเรียน 33 แห่งใน 3 จังหวัดภาคใต้, Thai definition: ที่ไม่ได้คิดหรือนึกหมายไว้ว่าจะเกิดขึ้น
ลาภผล[N] windfall, See also: unexpected fortune, Example: เขาทำบุญมาด้วยอะไรนะถึงได้รับลาภผลมากมายขนาดนี้, Thai definition: ของที่ได้หรือการได้มาโดยไม่ได้คาดคิด
จู่ๆ[ADV] unexpectedly, See also: suddenly, abruptly, Syn. โดยกระทันหัน, ทันทีทันใด, Example: เรือบินแล่นอยู่นานก็ไม่ถึงสักที แล้วจู่ๆ เรือบินก็ร่อนลงที่สนามบินแห่งหนึ่ง, Thai definition: ไม่บอกกล่าวล่วงหน้า
บังเอิญ[ADV] unexpectedly, See also: by chance, by accident, accidentally, Syn. เผอิญ, โดยบังเอิญ, นึกไม่ถึง, Ant. โดยตั้งใจ, จงใจ, Example: เขาพบเธอโดยบังเอิญที่ร้านหนังสือ, Thai definition: ที่เกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัวหรือไม่คาดหมาย
อดิเรกลาภ[N] windfall, See also: unexpected gain, extra gain, extraordinary good fortune, Syn. อติเรกลาภ, ลาภพิเศษ, โชค, ลาภลอย, Example: เขาได้อดิเรกลาภโดยบังเอิญ
อยู่ดีๆ[ADV] unexpectedly, See also: suddenly, abruptly, without warning, Syn. จู่ๆ, Example: เขาทำงานอยู่ดีๆ ก็โดนไม้ตกใส่หัว, Thai definition: ไปตามปกติดีๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เฉียบพลัน[adv.] (chīepphlan) EN: suddenly ; forcefully ; unexpectedly ; abruptly   
โดยบังเอิญ[adv.] (dōi bang-oēn) EN: accidentally ; by chance ; unexpectedly   FR: par hasard ; accidentellement ; par accident
โดยกระทันหัน[adv.] (dōi krathanhan) EN: unexpectedly   
โดยไม่ได้คาดฝัน[adv.] (dōi mai dāi khāt fan) EN: unexpected   
โดยไม่คาดฝัน[adv.] (dōi mai khāt fan) EN: unexpected   
โดยไม่คิดไม่ฝัน[adv.] (dōi mai khit mai fan) EN: unexpected   
โดยมิได้คาดคิด[adv.] (dōi midāi khātkhit) EN: unexpectedly   
กะทันหัน = กระทันหัน[adj.] (kathanhan = krathanhan) EN: sudden ; abrupt ; unheralded ; unexpected   FR: soudain ; imprévu ; brusque ; non annoncé
กะทันหัน = กระทันหัน[adv.] (kathanhan = krathanhan) EN: suddenly ; abruptly ; unexpectedly ; immediately ; hurriedly ; in haste   FR: soudainement ; inopinément ; immédiatement ; à la hâte
นึกไม่ถึง[v. exp.] (neuk mai theung) EN: be unexpected   FR: être inattendu ; être inopiné

CMU English Pronouncing Dictionary
UNEXPECTED    AH2 N IH0 K S P EH1 K T IH0 D
UNEXPECTEDLY    AH2 N IH0 K S P EH1 K T IH0 D L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
unexpected    (j) ˌʌnɪkspˈɛktɪd (uh2 n i k s p e1 k t i d)
unexpectedly    (a) ˌʌnɪkspˈɛktɪdliː (uh2 n i k s p e1 k t i d l ii)
unexpectedness    (n) ˌʌnɪkspˈɛktɪdnɪs (uh2 n i k s p e1 k t i d n i s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
居然[jū rán, ㄐㄩ ㄖㄢˊ, ] unexpectedly; to one's surprise; go so far as to, #1,149 [Add to Longdo]
竟然[jìng rán, ㄐㄧㄥˋ ㄖㄢˊ, ] unexpectedly, #1,215 [Add to Longdo]
[jìng, ㄐㄧㄥˋ, ] unexpectedly; actually; to go so far as to; indeed, #1,912 [Add to Longdo]
意外[yì wài, ㄧˋ ㄨㄞˋ, ] unexpected; accident; mishap, #2,271 [Add to Longdo]
想不到[xiǎng bu dào, ㄒㄧㄤˇ ㄅㄨ˙ ㄉㄠˋ, ] unexpected; hard to imagine; it had not occurred to me; who could have thought that, #5,777 [Add to Longdo]
不料[bù liào, ㄅㄨˋ ㄌㄧㄠˋ, ] unexpectedly; to one's surprise, #8,691 [Add to Longdo]
意想不到[yì xiǎng bù dào, ㄧˋ ㄒㄧㄤˇ ㄅㄨˋ ㄉㄠˋ, ] unexpected; previously unimagined, #11,859 [Add to Longdo]
出人意料[chū rén yì liào, ㄔㄨ ㄖㄣˊ ㄧˋ ㄌㄧㄠˋ, ] unexpected, #13,674 [Add to Longdo]
出乎意料[chū hū yì liào, ㄔㄨ ㄏㄨ ㄧˋ ㄌㄧㄠˋ, ] unexpected; exceeding all expectations, #17,476 [Add to Longdo]
不意[bù yì, ㄅㄨˋ ㄧˋ, ] unexpectedly; unawareness; unpreparedness, #42,490 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
unerwartet; unvermittelt {adj} | unerwarteter | am unerwartetstenunexpected | more unexpected | most unexpected [Add to Longdo]
unerwartetes Quelltextende [comp.]unexpected end of file [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
その割には;その割りには[そのわりには, sonowariniha] (exp) unexpectedly; unusually; considering all that [Add to Longdo]
とんだ[, tonda] (adj-pn) (1) unthinkable; unimaginable; inconceivable; unexpected; (2) terrible; awful; serious; (adv) (3) (arch) very; (P) [Add to Longdo]
とんでもありません;とんでもございません[, tondemoarimasen ; tondemogozaimasen] (adj-f) (1) (See とんでもない・1) unthinkable; unexpected; outrageous; offensive; (exp) (2) (col) (See とんでもない・2) absolutely not!; not at all!; far from it!; impossible!; preposterous!; what a thing to say!; no way!; bullshit; (3) (See とんでもない・3) don't mention it; you're welcome [Add to Longdo]
とんでも無い;飛んでもない(iK)[とんでもない, tondemonai] (adj-f) (1) (uk) unthinkable; unexpected; outrageous; offensive; (exp) (2) (col) (uk) absolutely not!; not at all!; far from it!; impossible!; preposterous!; what a thing to say!; no way!; bullshit; (3) (uk) don't mention it; you're welcome; (P) [Add to Longdo]
どんでん返し[どんでんがえし, dondengaeshi] (n) (sudden) complete reversal (of plot); unexpected twist (at end of story) [Add to Longdo]
ばったり;ばったん[, battari ; battan] (adv,adv-to) (1) (on-mim) with a clash; with a thud; with a bang; with a flop; plump; (2) (on-mim) unexpectedly (meeting someone); (3) (on-mim) suddenly (ending); abruptly (coming to a halt) [Add to Longdo]
ぱったり[, pattari] (adv,adv-to) unexpectedly; suddenly; abruptly [Add to Longdo]
ひょっこり;ひょっくり[, hyokkori ; hyokkuri] (adv) all of a sudden; suddenly; by chance; unexpectedly [Add to Longdo]
ひょんな[, hyonna] (adj-pn) (See 思いがけない) strange; unexpected; (by) chance; unusual; curious [Add to Longdo]
ふいと[, fuito] (adv) abruptly; suddenly; unexpectedly [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
予期しない結果[よきしないけっか, yokishinaikekka] unexpected results, unpredictable results [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  unexpected
      adj 1: not expected or anticipated; "unexpected guests";
             "unexpected news" [ant: {expected}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top