ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

undying

AH0 N D AY1 IH0 NG   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -undying-, *undying*, undy
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
undying(adj) ไม่รู้จักตาย, See also: ไม่รู้จบ, ไม่สิ้นสุด, อมตะ, ถาวร, Syn. eternal, everlasting, classic, immortal

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
undying(อันได'อิง) adj. ไม่รู้จักตาย,ไม่รู้จบ,ไม่สิ้นสุด,อมตะ,ถาวร., See also: undyingly adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
undying(adj) อมตะ,ไม่รู้จักตาย,ตลอดกาล

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Undying love.ความรักไม่มีสิ้นสุด The Constant Gardener (2005)
Shah Jahan built the Taj Majal as a monument to his undying love for his wife.ชาห์ จาฮาน สร้าง ทัช มาฮาล เป็นอนุสรน์สถานแสดงความรักที่มีต่อภรรยา Pilot (2005)
The Navy has earned our undying gratitude. The Army is undefeated.ราชนาวีต่างซาบซึ้งอย่างไม่สิ้นสุด ที่กองทัพบกยังไม่ยอมแพ้ Atonement (2007)
Senator, you have my undying gratitude.ท่านวุฒิฯ โปรดรับความขอบคุณอย่างสุดซึ้ง Star Wars: The Clone Wars (2008)
Undying gratitude?คำขอบคุณที่ไม่มีวันจางหายงั้นเหรอ Chapter Five 'Angels and Monsters' (2008)
He is that undying reed that will not drown even if he stands before a gushing dam.เขาเป็นต้นกกที่ไม่มีวันตาย ที่จะไม่มีวันจมน้ำ ถึงแม้ว่าเขาจะยืนอยู่ต่อหน้าเขื่อนของการเยินยอ Episode #1.5 (2008)
Just like your undying grudge and hatred towards Shin Tae Hwan.เหมือนกับความเกลียดชังที่ไม่มีวันตายไปและ ความเป็นศัตรูกับชินแทฮวาน Episode #1.9 (2008)
# Limitless, undying love # # which shines around me like a million suns ## Limitless, undying love # # which shines around me like a million suns # Scary Monsters and Super Creeps (2009)
My... Undying gratitude [ chuckles ]ความรู้สึกซาบซึ้งของฉันไง Swap Meat (2010)
Because of their undying love for each other, this lake never freezes no matter how cold it gets.เพราะความรักที่เป็นอมตะของพวกเขา ไม่ว่าจะหนาวแค่ไหนทะเลสาปแห่งนี้ก็ไม่มีวันเป็นน้ำแข็ง Airiseu: Deo mubi (2010)
She didn't hear him profess his undying love for her.เธอไม่ได้ได้ยินเรื่องที่สามี พูดถึงความรักที่ไม่มีวันตาย Under the Gun (2010)
I want to say thank you to my family for their strength in my absence... and for their undying faith this day would come.ผมอยากจะบอกว่า ขอบคุณครอบครัวของผม ที่แข็มแข็งในวันที่ผมไม่อยู่ และความศรัทธาที่ไม่มีวันหมดสิ้น ว่าวันนี้จะมาถึง Pilot (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
undyingFrom that moment on he felt undying hatred for his oppressors.
undyingLimitless undying love which shines around me like a million suns, it calls me on and on.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อมตะ[ammata] (adj) EN: immortal ; imperishable ; deathless ; everlasting ; eternal ; undying ; long-lasting  FR: immortel ; impérissable ; éternel ; sans fin

CMU English Pronouncing Dictionary
UNDYING AH0 N D AY1 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
undying (j) ˌʌndˈaɪɪŋ (uh2 n d ai1 i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
常住不滅[じょうじゅうふめつ, joujuufumetsu] (n,adj-no) everlasting; forever unchanging; undying [Add to Longdo]
不朽不滅[ふきゅうふめつ, fukyuufumetsu] (n,adj-no) everlasting; eternal; immortal; imperishable; undying [Add to Longdo]
不滅[ふめつ, fumetsu] (adj-na,n,adj-no) immortal; undying; indestructible [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  undying
      adj 1: never dying; "his undying fame" [syn: {deathless},
             {undying}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top