ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

undisguised

AH2 N D IH0 S G AY1 Z D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -undisguised-, *undisguised*, undisguis, undisguise
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
undisguised(adj) ซึ่งไม่ได้ซ่อนเร้น, See also: ซึ่งไม่ปิดบัง, โจ่งแจ้ง, Syn. open, frank, Ant. disguised

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
undisguised(อัน'ดิสไกซดฺ) adj. ไม่ได้ปลอมแปลง,ไม่ได้ซ่อนเร้น,ไม่ได้อำพราง,ปิดบัง

English-Thai: Nontri Dictionary
undisguised(adj) ไม่ได้ปกปิด,ไม่ปิดบัง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โจ่งแจ้ง[jōngjaēng] (adj) EN: frank ; open ; apparent, obvious, patent ; undisguised  FR: clair et net ; franc ; évident
ออกนอกหน้า[øknøknā] (adj) EN: open ; noticeable ; undisguised
ออกนอกหน้า[øknøknā] (adv) EN: openly ; shamelessly ; undisguisedly ; noticeably  FR: ouvertement
พูดโจ่งแจ้ง[phūt jōngjaēng] (v, exp) EN: speak undisguisedly ; speak in no equivocal terms  FR: parler en termes non équivoques

CMU English Pronouncing Dictionary
UNDISGUISED AH2 N D IH0 S G AY1 Z D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
undisguised (j) ˌʌndɪsgˈaɪzd (uh2 n d i s g ai1 z d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
丸出し[まるだし, marudashi] (n) bare; exposed; undisguised; broad (provincial accent) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  undisguised
      adj 1: plain to see; "undisguised curiosity"

Are you satisfied with the result?Discussions