ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

underworld

AH1 N D ER0 W ER2 L D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -underworld-, *underworld*, underworl
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
underworld(n) สังคมของพวกนอกกฎหมาย
underworld(n) โลกสำหรับผู้ที่ตายแล้ว, See also: นรก, ยมโลก, Syn. hell, abyss, hades, natherworld

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
underworld(อัน'เดอะเวิร์ลดฺ) n. ยมโลก,นรก,พื้นปฐพี,หมู่คนพาล,หมู่อาชญากร, Syn. criminals, antipodes

English-Thai: Nontri Dictionary
underworld(n) บาดาล,ยมโลก,นักเลงหัวไม้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
underworldโลกมิจฉาชีพ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The knights that have entered the underworld are dangerous, so take care.ตอนนี้พวกเซนต์กำลังบุกเข้ามา มันอันตรายเกินไปที่จะป้องกัน Seinto Seiya: Meiou Hades Meikai Hen (2005)
Petty despot. May he rot in the underworld for his lack of esthetic taste.พวกเผด็จการ บางทีเรื่องผจญภัยในยมโลก ที่เขาแต่งอย่างมีสุนทรียะ The Scorpion King: Rise of a Warrior (2008)
The Underworld is a grim and dangerous place of condemned souls suffering unspeakable...ยมโลกคือสถานที่เงียบสงัด และอันตราย ที่ใช้ลงโทษวิญญาณ ความทุกข์ทรมาน จนไม่อาจจะบรรยายได้... The Scorpion King: Rise of a Warrior (2008)
The portal to the Underworld lies within the labyrinth.ทางเข้ายมโลก อยู่ในเขาวงกต The Scorpion King: Rise of a Warrior (2008)
When he visited the Underworld he saw with his own eyes enough gold, diamonds and rubies to fill a thousand arenas.เมื่อเขาไปถึงยมโลก เขาเห็นด้วยตาตัวเอง มีทองมากมาย เพชร และ ทับทิม ที่ใส่สนามกีฬาได้เป็นพัน The Scorpion King: Rise of a Warrior (2008)
I told him the Underworld was a shortcut back to China.ข้าบอกเขาว่า ยมโลกมีทางลัดไปสู่จีน The Scorpion King: Rise of a Warrior (2008)
Herodotus says a living person can only remain in the Underworld for one hour before his or her life force drains away, and he or she turns to stone.ฮีโรโดทัสบอกว่า คนที่ยังมีชีวิต สามารถอยู่ในยมโลก... ได้เพียงชั่วโมงเดียว ก่อนที่พลังชีวิตเขาหรือเธอจะหมด และเขาหรือเธอ The Scorpion King: Rise of a Warrior (2008)
As the Underworld is forbidden to the living,ที่ยมโลก เป็นที่ต้องห้ามสำหรับสิ่งมีชีวิต The Scorpion King: Rise of a Warrior (2008)
A sword which could wreak great havoc if it's not returned to the Underworld where it belongs.มันคือดาบ ซึ่งจะสร้างหายนะได้มหาศาล หากมันไม่ได้กลับไปอยู่ในยมโลก ที่ซึ่งมันควรอยู่ The Scorpion King: Rise of a Warrior (2008)
Harvey Dent, scourge of the underworld scared stiff by the trust-fund brigade.ฮาวี่ เดนท์ ผู้ทำโลกใต้ดินเป็นหายนะ แต่ตัวแข็งลนลาน กลัวงานสังคมเหรอ The Dark Knight (2008)
Underworld guardian.ผู้พิทักษ์จากปรโลก The Creepy Candy Coating Corollary (2009)
Underworld guardian.ผู้พิทักษ์จากปรโลก The Creepy Candy Coating Corollary (2009)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยมโลก(n) hell, See also: underworld, inferno, place of departed spirits, the lower world, the grave, Thai Definition: โลกของคนตาย, Notes: (บาลี)
นรกานต์(n) hell, See also: underworld, Syn. นรก, แดนนรก, เมืองนรก, Thai Definition: แดนหรือภูมิที่เชื่อกันว่าผู้ทำบาปจะต้องไปเกิดและถูกลงโทษ, Notes: (บาลี)
นรก(n) hell, See also: underworld, Syn. แดนนรก, เมืองนรก, Ant. สวรรค์, Example: คนทำชั่วจะต้องตกนรกเมื่อตายไป, Count Unit: ขุม, Thai Definition: แดนหรือภูมิที่เชื่อกันว่าผู้ทำบาปจะต้องไปเกิดและถูกลงโทษ, Notes: (บาลี, สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นรก[narok] (n) EN: hell ; underworld  FR: enfer [m]
ยม[yom] (n) EN: god of the underworld ; Lord of the Underworld ; ruler of the kingdom of the dead ; Hades ; Pluto  FR: dieu de la mort/de l'enfer [m]
ยมบาล[yommabān] (n) EN: Prince of Devils ; guardian of hell ; guardian of the underworld ; torturer of the dead  FR: gardien de l'enfer [m]
ยมโลก[yommalōk] (n) EN: hell ; underworld ; inferno ; place of departed spirits ; the lower world ; the grave  FR: enfer [m]
ยมราช[yommarāt] (n) EN: God of Death ; Yama ; god of the underworld ; Hades ; Pluto
ยมทูต[yommathūt] (n) EN: messenger of death ; angels ; seraph ; God's messenger ; Angel of Death ; guide to the underworld

CMU English Pronouncing Dictionary
UNDERWORLD AH1 N D ER0 W ER2 L D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
underworld (n) ˈʌndəwɜːʳld (uh1 n d @ w @@ l d)
underworlds (n) ˈʌndəwɜːʳldz (uh1 n d @ w @@ l d z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Unterwelt {f} | Unterwelten {pl}; Verbrecherwelten {pl}underworld | underworlds [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
悪の巷[あくのちまた, akunochimata] (n) skid row; underworld [Add to Longdo]
暗黒街[あんこくがい, ankokugai] (n) the underworld [Add to Longdo]
異界[いかい, ikai] (n) spirit world; underworld; the next world [Add to Longdo]
陰府[いんぷ;よみ(gikun), inpu ; yomi (gikun)] (n) (See 黄泉) path to the netherworld (underworld); Hades; Hell [Add to Longdo]
黄泉[こうせん;よみ, kousen ; yomi] (n) (1) (こうせん only) underground spring; (2) (See 地獄) Hades; hell; underworld [Add to Longdo]
下層社会[かそうしゃかい, kasoushakai] (n,adj-no) the underworld; lower ranks of society [Add to Longdo]
極道;獄道[ごくどう, gokudou] (adj-na) (1) wicked; evil; profligate; immoral; (n) (2) wickedness; evildoing; (3) (See やくざ) organized crime; yakuza; underworld [Add to Longdo]
根の国[ねのくに, nenokuni] (n) (arch) underworld [Add to Longdo]
根堅州国[ねのかたすくに, nenokatasukuni] (n) (arch) underworld; netherworld [Add to Longdo]
泉門[せんもん, senmon] (n) (1) soft spot (in the skull of an infant); fontanelle; fontanel; (2) (See 黄泉) gates of Hades; entrance to the underworld [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 underworld
   n 1: the criminal class
   2: (religion) the world of the dead; "No one goes to Hades with
     all his immense wealth"-Theognis [syn: {Hell}, {Hades},
     {infernal region}, {netherworld}, {Scheol}, {underworld}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top