ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

underdog

AH1 N D ER0 D AO2 G   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -underdog-, *underdog*
English-Thai: Longdo Dictionary
underdog(n) ไก่รองบ่อน เช่น We’re a bit of an underdog, as there are much larger hosted blogging services such as Blogger or Typepad that have been out for years.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
underdog(n) ผู้เสียเปรียบในการแข่งขันหรือในสังคม, See also: ผู้ที่เป็นเบี้ยล่าง, Syn. loser, Ant. winner

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
underdog(อัน'เดอะดอก) n. ผู้ที่มีหวังแพ้,ผู้ที่เป็นเบื้ยล่าง,ผู้ที่ตกอับ,ผู้ที่เคราะห์ร้าย

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
underdogLuciano, the underdog in the match, will be trying to make the champ eat humble pie.
underdogThe priest seems to make it a practice to climb on the underdog's bandwagon and persuade the other side to compromise.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เบี้ยล่าง(n) disadvantage, See also: underdog, Example: ชาวนาตกเป็นเบี้ยล่างนายทุนอย่างไม่มีทางเลือกในเรื่องการขายข้าว, Thai Definition: ฐานะที่เสียเปรียบหรือเป็นรองกว่า

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบี้ยล่าง[bīalāng] (n) EN: disadvantage ; underdog  FR: celui que l'on donne perdant
คนที่เป็นรอง[khon thī penrøng] (n, exp) EN: underdog
พรรคที่เป็นรอง[phak thī penrøng] (n, exp) EN: underdog
รองบ่อน[røngbǿn] (n) EN: underdog

CMU English Pronouncing Dictionary
UNDERDOG AH1 N D ER0 D AO2 G
UNDERDOGS AH1 N D ER0 D AO2 G Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
underdog (n) ˈʌndədɒg (uh1 n d @ d o g)
underdogs (n) ˈʌndədɒgz (uh1 n d @ d o g z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Underdogs {pl}underdogs [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
判官贔屓[はんがんびいき;ほうがんびいき, hanganbiiki ; houganbiiki] (n) sympathy for a tragic hero; rooting for the underdog [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  underdog
      n 1: one at a disadvantage and expected to lose

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top