ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

underbrush

AH1 N D ER0 B R AH2 SH   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -underbrush-, *underbrush*
English-Thai: Nontri Dictionary
underbrush(n) พุ่มไม้

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
They tread lightly through the underbrush because they don't want to hurt the plants.เพราะว่าพวกมันกลัวต้นไม้จะเจ็บ พวกมันคล้ายคลึงกับเรามาก Potage (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary
UNDERBRUSH AH1 N D ER0 B R AH2 SH

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
underbrush (n) ˈʌndəbrʌʃ (uh1 n d @ b r uh sh)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
草丛[cǎo cóng, ㄘㄠˇ ㄘㄨㄥˊ, / ] underbrush, #20,634 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
下生え[したばえ, shitabae] (n) underbrush; undergrowth [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 underbrush
   n 1: the brush (small trees and bushes and ferns etc.) growing
      beneath taller trees in a wood or forest [syn:
      {underbrush}, {undergrowth}, {underwood}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top