ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

undependable

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -undependable-, *undependable*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
undependable(adj) ซึ่งเชื่อถือไม่ได้, See also: ซึ่งพึ่งพาไม่ได้, Syn. unreliable, Ant. reliable, dependable

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กลับกลอก(adj) unreliable, See also: undependable, changeable, unstable, Syn. กลอกกลับ, พลิกแพลง, Example: เขาได้กลับใจไปเข้าข้างอีกฝ่ายหนึ่งแล้วถือว่าเป็นคนกลับกลอก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กลับกลอก[klapkløk] (adj) EN: unreliable ; undependable ; changeable ; unstable  FR: versatile ; changeant ; instable

Japanese-English: EDICT Dictionary
頼りない(P);頼り無い[たよりない, tayorinai] (adj-i) unreliable; undependable; flaky; vague; helpless; forlorn; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 undependable
   adj 1: not worthy of reliance or trust; "in the early 1950s
       computers were large and expensive and unreliable"; "an
       undependable assistant" [syn: {unreliable},
       {undependable}] [ant: {dependable}, {reliable}]
   2: liable to be erroneous or misleading; "an undependable
     generalization" [syn: {undependable}, {unreliable}]

  

 
undependable
 • ซึ่งเชื่อถือไม่ได้: ซึ่งพึ่งพาไม่ได้ [Lex2]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • ว่าด้วยโฆษณา
  เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  Go to Top