ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

uncooked

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -uncooked-, *uncooked*, uncook, uncooke
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
uncooked(adj) ดิบ, See also: ที่ยังไม่สุก, Syn. raw, Ant. cooked

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ของสด(n) fresh food, See also: uncooked food, Example: ถ้าเธออยากได้ของสดต้องไปซื้อที่ตลาดแต่เช้ามืด, Thai Definition: ของที่มิได้สุกด้วยไฟ
ดิบ(adj) uncooked, See also: raw, half-cooked, Ant. สุก, Example: คนญี่ปุ่นชอบกินปลาดิบ, Thai Definition: ยังไม่สุกด้วยไฟ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดิบ[dip] (adj) EN: uncooked ; raw ; half-cooked  FR: cru

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
uncooked (j) ˈʌnkˈukt (uh1 n k u1 k t)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Rohkost {f}uncooked vegetarian food; raw fruit and vegetables [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ふ, fu] (adj-no,adj-na,n,n-pref) (1) raw; uncooked; fresh; (2) natural; unedited; unprocessed; crude; (3) (col) unprotected (i.e. not wearing a condom); (4) live (i.e. not recorded); (5) inexperienced; unpolished; green; (6) (abbr) (See 御生,生意気) impudence; sauciness; (7) (abbr) (See 生ビール) unpasteurized beer; draft beer; draught beer; (pref) (8) partially; somewhat; half-; semi-; (P) [Add to Longdo]
生地(P);素地[きじ, kiji] (n) (1) cloth; material; texture; (2) one's true character; (3) unglazed pottery; (4) uncooked dough; batter; (P) [Add to Longdo]
生米[なまごめ, namagome] (n) uncooked rice [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  uncooked
      adj 1: not cooked

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top