ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

uncomplicated

AH0 N K AA1 M P L AH0 K EY2 T IH0 D   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -uncomplicated-, *uncomplicated*, uncomplicat, uncomplicate
ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
uncomplicatedI found the problem uncomplicated.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เชิงเดียว(adj) simple, See also: uncomplicated, Ant. เชิงซ้อน, Example: เลขข้อนี้เป็นเลขเชิงเดียวเขายังทำไม่ได้เลย, Thai Definition: ไม่ซับซ้อน, ไม่มีสิ่งอื่นเจือปน.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ง่าย ๆ[ngāi-ngāi] (v) EN: be simple ; be easy ; be uncomplicated  FR: être simple ; être facile

CMU English Pronouncing Dictionary
UNCOMPLICATED AH0 N K AA1 M P L AH0 K EY2 T IH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
uncomplicated (j) ˈʌnkˈɒmplɪkɛɪtɪd (uh1 n k o1 m p l i k ei t i d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ナイーブ[nai-bu] (adj-na,n) naive; innocent; sensitive; uncomplicated; unpretentious; straightforward; (P) [Add to Longdo]
簡単(P);簡短(oK)[かんたん, kantan] (adj-na,n) simple; easy; brief; uncomplicated; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 uncomplicated
   adj 1: lacking complexity; "small and uncomplicated cars for
       those really interested in motoring"; "an unsophisticated
       machine" [syn: {uncomplicated}, {unsophisticated}]
   2: easy and not involved or complicated; "an elementary problem
     in statistics"; "elementary, my dear Watson"; "a simple
     game"; "found an uncomplicated solution to the problem" [syn:
     {elementary}, {simple}, {uncomplicated}, {unproblematic}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top