ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

uncomfortably

AH0 N K AH1 M F T AH0 B L IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -uncomfortably-, *uncomfortably*, uncomfortab
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อิหลักอิเหลื่อ(adv) uncomfortably, See also: awkwardly, Syn. อลักเอลื่อ, อีหลักอีเหลื่อ, อาหลักอาเหลื่อ, Thai Definition: อึดอัดใจ, ลำบากใจ

CMU English Pronouncing Dictionary
UNCOMFORTABLY AH0 N K AH1 M F T AH0 B L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
uncomfortably (a) ˈʌnkˈʌmfətəbliː (uh1 n k uh1 m f @ t @ b l ii)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  uncomfortably
      adv 1: in physical discomfort; "she lay on the couch, her body
             uncomfortably twisted" [ant: {comfortably}]

  

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can Suggest your own translation to Longdo

Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top