ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

uncomfortableness

   
4 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -uncomfortableness-, *uncomfortableness*, uncomfortablenes
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา uncomfortableness มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *uncomfortableness*)
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความไม่สะดวก[N] inconvenience, See also: troublesomeness, uncomfortableness, Syn. ความติดขัด, อุปสรรค, Ant. ความสะดวก, ความไม่ติดขัด, Example: การซ่อมถนนทำให้เกิดความไม่สะดวกต่อประชาชนในละแวกนั้น

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Unbehaglichkeit {f}uncomfortableness [Add to Longdo]
Ungemütlichkeit {f}uncomfortableness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 uncomfortableness
   n 1: the state of being tense and feeling pain [syn:
      {discomfort}, {uncomfortableness}] [ant: {comfort},
      {comfortableness}]
   2: embarrassment deriving from the feeling that others are
     critically aware of you [syn: {self-consciousness},
     {uneasiness}, {uncomfortableness}]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

uncomfortableness

 


  

 
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • ว่าด้วยโฆษณา
  เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  Go to Top