ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

uncomfortable

AH0 N K AH1 M F ER0 T AH0 B AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -uncomfortable-, *uncomfortable*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
uncomfortable(adj) อึดอัด, See also: คับอกคับใจ, รำคาญ, ไม่สบายใจ, อึดอัดใจ, ไม่สะดวกสบาย, Syn. awkward, discomfited, strained, Ant. comfortable

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
uncomfortable(อันคัม'เฟิร์ททะเบิล) adj. ไม่สะดวกสบาย,ไม่สบายใจ,เจ็บปวด,ระคายเคือง,กระสับกระส่าย,เคร่งเครียด

English-Thai: Nontri Dictionary
uncomfortable(adj) ไม่ผาสุก,ไม่สบาย,อึดอัด

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Monsieur... I am uncomfortable with the thought of this Jewish ritual.คุณ... ผมไม่สบายใจเกี่ยวกับความคิดในการ ทำพิธีทางศาสนายิว Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
Uncomfortable silences.เงียบอึดอัด Pulp Fiction (1994)
Is that what you call an uncomfortable silence?นั่นคือสิ่งที่คุณเรียกความเงียบอึดอัด? Pulp Fiction (1994)
I hid this uncomfortable hunk of metal up my ass two years.ฉันซ่อนก้อนใหญ่อึดอัดนี้ของโลหะขึ้นตูดของฉันสองปี Pulp Fiction (1994)
Mom was sick from missing Eun-suh, and you and Dad felt uncomfortable with me...แม่ป่วยเพราะคิดถึงอึนโซ พ่อกับพี่เองก็ลำบากใจที่ต้องใช้ชีวิตอยู่กับฉัน Autumn in My Heart (2000)
You always feel uncomfortable with cops, right?นายกลัวตำรวจใช่ไหม Failan (2001)
And you're out late, waiting for him to go to bed so you can avoid the uncomfortable silence when you get home.แล้วที่นายยังอยู่ข้างนอกนี่ กลับเข้าบ้านช้าๆ เพื่อที่นายจะได้ไม่ต้องเจอพ่องั้นสิ หยังงี้นายจะยิ่งลำบากเวลาจะกลับบ้านนะ Hothead (2001)
- The Luthors wrote the book on uncomfortable silences.นายรู้ได้ยังไงกัน? ลูเธอร์เขียนหนังสือ.. เกี่ยวกับความลำบากบนความเงียบงัน Hothead (2001)
Which makes you uncomfortable too?มันทำให้คุณไม่สบายใจเหรอ Mona Lisa Smile (2003)
Erm, I'm starting to feel... uncomfortable about us working so closely every day and me knowing so little about you, it seems elitist and wrong.คือ ผมว่าผมรู้สึก... อึดอัดใจนิดหน่อยน่ะ คือเราทำงานด้วยกันทุกวัน แต่ผมไม่ค่อยรู้เรื่องคุณเท่าไหร่เลย Love Actually (2003)
Dude, I'm kind of uncomfortable watching this with you.ไอ้ห่านี่ รู้สึกไม่ดีเลยหวะ เวลาดูอะจึ๊ยๆ กะมึงนี่ The Girl Next Door (2004)
I know it's an uncomfortable subject but it's important to talk about itพี่รู้ว่ามันเป็นเรื่องไม่สมควร แต่มันสำคัญนะ Rice Rhapsody (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
uncomfortableAs a result, people have got so used to being paid this way that they're uncomfortable with any other.
uncomfortableCome to that the uniform had a bit more starch than that I usually wear, it's a bit uncomfortable.
uncomfortableCurious gazes, gazes carrying a bit of murderous intent ... it goes without saying that I couldn't be more uncomfortable.
uncomfortableHe felt lost and uncomfortable.
uncomfortableHis face was red and he felt hot and uncomfortable.
uncomfortableHis friends were uncomfortable with his high-handed attitude.
uncomfortableI always have an uncomfortable feeling.
uncomfortableI am uncomfortable in these new shoes.
uncomfortableI feel uncomfortable in this chair.
uncomfortableI feel uncomfortable with those people.
uncomfortableI felt uncomfortable with those kids loitering around in the train.
uncomfortableIt will make most Americans uncomfortable if you insist on their accepting expensive gifts.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เฝื่อน(adj) uncomfortable, See also: disconcerted, change from the normal, Syn. เจื่อน, Example: สีหน้าเฝื่อนของนิดทำให้คนอื่นรู้ว่านิดทำความผิด, Thai Definition: ลักษณะที่วางหน้าไม่สนิทเหมือนกินของมีรสเฝื่อน
เฝื่อน(adj) uncomfortable, See also: unpleasant, Syn. เจื่อน, Example: สีหน้าเฝื่อนของนิดทำให้คนอื่นรู้ว่านิดทำความผิด, Thai Definition: วางหน้าไม่สนิทเหมือนกินของมีรสเฝื่อน
อาหลักอาเหลื่อ(adj) uncomfortable, See also: awkward, Syn. อลักเอลื่อ, อิหลักอิเหลื่อ, อีหลักอีเหลื่อ, Thai Definition: อึดอัดใจ, ลำบากใจ
น่าอึดอัด(adj) discomfortable, See also: uncomfortable, Syn. น่าอึดอัดใจ, น่าคับอกคับใจ, Example: เขาต้องตกอยู่ในสภาพที่น่าอึดอัดเช่นนี้มานานร่วมเดือน, Thai Definition: ที่รู้สึกไม่คล่องหรือไม่ปลอดโปร่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อึดอัด[eut-at] (v) EN: have tight chest ; be suffocating ; feel uncomfortable ; be uneasy ; feel cramped ; be not satisfied  FR: être mal à l'aise ; se sentir oppressé
เคอะเขิน[khoekhoēn] (v) EN: be awkward ; be ill at ease ; be uneasy ; be shy ; be uncomfortable ; be embarrassed  FR: être gauche ; être maladroit
ไม่สบายใจ[mai sabāijai] (v, exp) EN: be uneasy ; be worried ; feel ill at ease ; feel uncomfortable (mentally)  FR: être tourmenté ; être mal à l'aise ; être malheureux
งอม[ngøm] (v) EN: suffer ; be very uncomfortable

CMU English Pronouncing Dictionary
UNCOMFORTABLE AH0 N K AH1 M F ER0 T AH0 B AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
uncomfortable (j) ˈʌnkˈʌmftəbl (uh1 n k uh1 m f t @ b l)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不舒适[bù shū shì, ㄅㄨˋ ㄕㄨ ㄕˋ, / ] uncomfortable [Add to Longdo]
[wù, ㄨˋ, ] uncomfortable; unsteady [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Missbehagen {n}uncomfortable feeling [Add to Longdo]
unbehaglich; unbequem; mulmig {adj} | unbehaglicher; unbequemer; mulmiger | am unbehaglichsten; am unbequemsten; am mulmigstenuncomfortable | more uncomfortable | most uncomfortable [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
えずい[ezui] (adj-i) (1) unpleasant; uncomfortable; (2) frightening; (3) cruel; rude; violent; wild [Add to Longdo]
お茶を濁す[おちゃをにごす, ochawonigosu] (exp,v5s) (1) to be evasive; to give an evasive answer; (2) to speak ambiguously; to prevaricate; (3) to cook up a specious story to get out of an uncomfortable situation; (4) to make do with [Add to Longdo]
じとじと[jitojito] (adv-to,adj-na) (See じっとり,びしょびしょ,ずぶぬれ,びしょぬれ,びちゃびちゃ,ぐしょぐしょ,ぐちゃぐちゃ) damp, soaked, moist to the point of being uncomfortable [Add to Longdo]
ばつが悪い;バツが悪い[ばつがわるい(ばつが悪い);バツがわるい(バツが悪い), batsugawarui ( batsuga warui ); batsu gawarui ( batsu ga warui )] (exp,adj-i) (See バツの悪い) awkward; uncomfortable; embarrassing [Add to Longdo]
バツの悪い;ばつの悪い[バツのわるい(バツの悪い);ばつのわるい(ばつの悪い), batsu nowarui ( batsu no warui ); batsunowarui ( batsuno warui )] (adj-i) (See バツが悪い) awkward; uncomfortable; embarrassing [Add to Longdo]
違和感(P);異和感[いわかん, iwakan] (n) (1) uncomfortable feeling; feeling out of place; sense of discomfort; (2) malaise; physical unease; (P) [Add to Longdo]
煙がる;烟がる[けむがる;けぶがる, kemugaru ; kebugaru] (v5r,vi) (See 煙たがる・けむたがる・1) to be sensitive to smoke; to be uncomfortable because of smoke [Add to Longdo]
気詰まり;気詰り;気づまり[きづまり, kidumari] (adj-na) constrained; uncomfortable; awkward [Add to Longdo]
気味悪い;気味わるい[きみわるい;きびわるい, kimiwarui ; kibiwarui] (adj-i) unpleasant; uncomfortable; creepy; spooky [Add to Longdo]
尻がこそばゆい[しりがこそばゆい, shirigakosobayui] (exp,adj-i) feeling restless; feeling uncomfortable [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 uncomfortable
   adj 1: conducive to or feeling mental discomfort; "this kind of
       life can prove disruptive and uncomfortable"; "the
       uncomfortable truth"; "grew uncomfortable beneath his
       appraising eye"; "an uncomfortable way of surprising me
       just when I felt surest"; "the teacher's presence at the
       conference made the child very uncomfortable" [ant:
       {comfortable}]
   2: providing or experiencing physical discomfort; "an
     uncomfortable chair"; "an uncomfortable day in the hot sun"
     [ant: {comfortable}, {comfy}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top