ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

uncivilized

AH0 N S IH1 V AH0 L AY0 Z D   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -uncivilized-, *uncivilized*, unciviliz, uncivilize
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
uncivilized(adj) ซึ่งไร้อารยธรรม, See also: ซึ่งป่าเถื่อน, Syn. barbarous, Ant. civilized
uncivilizedly(adv) อย่างไร้อารยธรรม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
uncivilized(อันซิฟ'เวิลไลซดฺ) adj. ป่าเถื่อน,ไม่มีอารยธรรม,ไม่มีวัฒนธรรม,ไม่เจริญ., See also: uncivillis z edly adv. uncivilis z edness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
uncivilized(adj) ป่าเถื่อน,ไม่เจริญ,ไม่มีวัฒนธรรม

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The French say I am uncivilized ruler.The French say I am uncivilized ruler. Anna and the King (1999)
It's an uncivilized world.เป็นโลกที่น่ากลัวจริงๆ Eiga: Kurosagi (2008)
It'd be uncivilized not to bury them.พวกมันป่าเถื่อน เกินกว่าที่จะฝังพวกมันเอง The Book of Eli (2010)
We view this as a cold, brutal, deliberate killing in a savage, uncivilized state.เรามองว่าเป็นการฆ่า ที่โหดเหี้ยมเลือดเย็น ในรัฐที่ป่าเถื่อนไร้อารยธรรม The Help (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
uncivilizedIs using fingers uncivilized?
uncivilizedThose who use forks or chopsticks often think people who don't are uncivilized.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อนารยะ(adj) uncivilized, See also: savage, barbarous, despicable, base, Syn. ป่าเถื่อน, ต่ำช้า, Ant. อารยะ, Example: พวกกรีกเห็นว่าชาวเอเชียเป็นพวกอนารยะ, Thai Definition: ไม่ใช่อารยะ, ไม่ดี, ไม่งาม, Notes: (สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ป่าเถื่อน[pātheūoen] (adj) EN: savage ; wild ; barbarous ; uncivilized ; brutal  FR: sauvage ; farouche

CMU English Pronouncing Dictionary
UNCIVILIZED AH0 N S IH1 V AH0 L AY0 Z D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
uncivilized (j) ˈʌnsˈɪvɪlaɪzd (uh1 n s i1 v i l ai z d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
未開[みかい, mikai] (adj-na,n,adj-no) savage land; backward region; uncivilized; uncivilised; (P) [Add to Longdo]
未開国[みかいこく, mikaikoku] (n) uncivilized country [Add to Longdo]
未開野蛮[みかいやばん, mikaiyaban] (n,adj-na) primitive and barbarous; uncivilized and barbaric [Add to Longdo]
蒙昧;矇昧(oK);曚昧(oK)[もうまい, moumai] (adj-na,n) ignorance; (lack of) enlightenment or civilization (civilisation); unenlightened; uncivilized; uncivilised [Add to Longdo]
野蛮[やばん, yaban] (adj-na,n) savage; uncivilized; uncivilised; (P) [Add to Longdo]
野蛮国[やばんこく, yabankoku] (n) uncivilized country; savage land [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 uncivilized
   adj 1: without civilizing influences; "barbarian invaders";
       "barbaric practices"; "a savage people"; "fighting is
       crude and uncivilized especially if the weapons are
       efficient"-Margaret Meade; "wild tribes" [syn:
       {barbarian}, {barbaric}, {savage}, {uncivilized},
       {uncivilised}, {wild}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top