ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

uncharitable

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -uncharitable-, *uncharitable*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
uncharitable(adj) ไม่เมตตา, See also: ไม่มีความปราน, ไม่มีความกรุณา, Syn. mean, unkind, Ant. kind, sympathetic

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
uncharitable(อันแช'ริทะเบิล) adj. ไม่เมต-ตา,ไม่มีความปรานี,ไม่มีความกรุณา,รุนแรง,ไม่ให้อภัย, See also: uncharitably adv.

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
uncharitable (j) ˌʌntʃˈærɪtəbl (uh2 n ch a1 r i t @ b l)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  uncharitable
      adj 1: lacking love and generosity; "all pious words and
             uncharitable deeds"- Charles Reade [ant: {charitable}]

  

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can Suggest your own translation to Longdo

Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top