ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

unbeliever

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -unbeliever-, *unbeliever*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
unbeliever(n) ผู้ไม่เชื่อ, See also: ผู้ไร้ศรัทธา, Syn. agnostic, atheist, heathen, Ant. believer

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
unbeliever(อันบิลีฟ'เวอะ) n. ผู้ไร้ศรัทธา,ผู้สงสัย,ผู้กังขา, Syn. doubter

English-Thai: Nontri Dictionary
unbeliever(n) คนนอกศาสนา,ผู้ไม่นับถือ,ผู้ไม่ศรัทธา

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
unbeliever (n) ˌʌnbɪlˈiːvər (uh2 n b i l ii1 v @ r)
unbelievers (n) ˌʌnbɪlˈiːvəz (uh2 n b i l ii1 v @ z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
不信者[ふしんじゃ, fushinja] (n) unbeliever [Add to Longdo]
未信者[みしんじゃ, mishinja] (n) unbeliever; inquirer [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  unbeliever
      n 1: someone who refuses to believe (as in a divinity) [syn:
           {disbeliever}, {nonbeliever}, {unbeliever}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top