ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

unbeatable

AH2 N B IY1 T AH0 B AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -unbeatable-, *unbeatable*
English-Thai: Longdo Dictionary
unbeatable(adj) ไม่มีทางแพ้, หาใครเทียบไม่ได้ เช่น You can get a quote right now for your van by soliciting our services and we will provide you with unbeatable van insurance immediately or your money back., Syn. invincible

CMU English Pronouncing Dictionary
UNBEATABLE AH2 N B IY1 T AH0 B AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
unbeatable (j) ˈʌnbˈiːtəbl (uh1 n b ii1 t @ b l)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
unschlagbar {adj} | unschlagbarer | am unschlagbarstenunbeatable | more unbeatable | most unbeatable [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 unbeatable
   adj 1: hard to defeat; "an unbeatable ball team"
   2: incapable of being overcome or subdued; "an invincible army";
     "her invincible spirit" [syn: {invincible}, {unbeatable},
     {unvanquishable}]

  

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can Suggest your own translation to Longdo

Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top